Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αρχίζει να επωφελείται από το θετικό momentum στην ελληνική οικονομία και ο Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors ανακοίνωσε χθες την αναβάθμιση 5 Ελληνικών Τραπεζών.

Ο S&P σημειώνει ότι το θετικό κλίμα στις αγορές έχει περιορίσει τις ανησυχίες σχετικά με το χρηματοδοτικό προφίλ των ελληνικών τραπεζών καθώς οι τελευταίες διατηρούν χαμηλά το κόστος χρηματοδότησης χάρη στη σταθερή καταθετική βάση και την πρόσβαση σε πιο φθηνή χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές χρέους.

Αναφέρει επίσης ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση της κερδοφορίας τους και στην ανθεκτικότητα των επιχειρηματικών τους μοντέλων.

Ειδικότερα, η S&P αναβάθμισε:

  1. Αlpha Bank: Tο μακροπρόθεσμο αξιόχρεο βελτιώνεται σε ΒΒ από ΒΒ- . Διατήρείται σε Β το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο. Το outlook είναι θετικό.
  2. Eurοbank: Tο μακροπρόθεσμο αξιόχρεο ανεβαίνει σε BB+ από ΒΒ και διατήρησε στο Β το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο. To outlook είναι θετικό.
  3. Εθνική Τράπεζα: Αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο σε BB+ από ΒΒ και διατήρησε στο Β το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο. To outlook είναι θετικό.
  4. Piraeus : Το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο βελτιώνεται σε BB από ΒΒ- και διατήρησε στο Β το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο. To outlook είναι θετικό.
  5. Aegean Baltic Bank: Αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο σε BB- από B+και διατήρησε στο Β το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο. To outlook είναι σταθερό.
S&P Global Ratings,
  • «Βλέπουμε βελτίωση της ανθεκτικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το 2023, τα εγχώρια μη εξυπηρετούμενα στοιχεία ενεργητικού μειώθηκαν περαιτέρω λόγω των μεγαλύτερων πωλήσεων και τιτλοποιήσεων, αλλά το κυριότερο, το σύστημα δεν κατέγραψε σημαντικές νέες εισροές από αθετημένα δάνεια.
  • Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ήδη δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 3%-4% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 και αναμένουμε να δούμε περαιτέρω βελτίωση μέχρι το τέλος του 2026.
  • Ένας υποστηρικτικός παράγοντας της βελτίωσης του προφίλ ρίσκου των τραπεζών είναι το θετικό οικονομικό momentum στην Ελλάδα» 

  •  «παρά τις υποτονικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη, αναμένουμε ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά μέσο όρο κατά 2,4% την περίοδο 2024-2027, ξεπερνώντας σε απόδοση πολλές χώρες της ευρωζώνης».