Οι εγγραφές για το ομολογιακό δάνειο του ομίλου ξεκινούν από την Τετάρτη 17 Μαρτίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 19 Μαρτίου. Η σχετική διαδικασία της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία “Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς” του Χρηματιστηρίου Αθηνών καταλήγει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου αξίας έως 200 εκατ. Ευρώ.
  Σύμφωνα με την γνωστοποίηση
  • Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι & Σύμβουλοι Έκδοσης είναι η Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.
  • Κύριοι Ανάδοχοι: Eurobank, Εθνική και Optima Bank.
  • Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς: Euroxx AXEΠΕΥ. 
Στα 12,64 ευρώ η μετοχή της Motor Oil, στα 1,40 δισ. η αποτίμηση του Ομίλου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο της «MOTOR OIL» προβλέπει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας 7 ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία  1.000 € η κάθε μια.

 

Οι 200.000 Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει αίτηση κάλυψης (η «Αίτηση Κάλυψης») για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 200.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 19 Μαρτίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 10.03.2021 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») και του Προγράμματος ΚΟΔ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here