Έσοδα 16,6 δισ.€, καθαρά κέρδη 967,2 εκατ.€ για τον Όμιλο της Motor Oii το 2022.
Χρονιά έντονα εξαγωγική με σημαντικά οφέλη από την αύξηση του μέσου όρου των τιμών προϊόντων πετρελαίου (σε όρους $) κατά 51,5% και την ενδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά +10,9% δεδομένου ότι, το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων (της μητρικής) αφορά σε εξαγωγές τιμολογούμενες σε Αμερικανικά Δολάρια.
  • Σημαντικές πηγές εσόδων επίσης, από τις Motor Oil Renewable Energy/NRG και OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου (με την διοίκηση με μεθοδικές κινήσεις να κερδίζει την ανανέωση της σύμβασης σε μία περίοδο που…απογειώνεται η αεροπορική κίνηση, με κύριο hub το “Ελευθέριος Βενιζέλος“).
 Δεδομένων των ισχυρών μεγεθών το 2022 και των προβλέψεων για το 2023 η διοίκηση προτείνει την διανομή εσόδων (κερδών) στους μετόχους/επενδυτές ύψους 177,252 εκατ.€ ή 1,2 ευρώ/μτχ (έχει καταβληθεί-ήδη- 0,40€ / μτχ) συνολικά 1,60 ευρώ/μτχ συνεπής στην πάγια γενναιόδωρη μερισματική πολιτική.
Σήμερα, θα γίνει και η ενημέρωση των αναλυτών.
Σημειώστε τα βασικά στοιχεία των ανακοινώσεων:
  • Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2022 σε 16,6 δισ. ευρώ έναντι 10,2 δισ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,99, ενώ:
  • Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,39 δισ. ευρώ από 341 εκατ.€ (αύξηση 308%).
  • Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2022 σε 1,55 δισ. έναντι 258 εκατ. το 2021 και τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 967,2 εκατ. € έναντι κερδών 202,3 εκατ.€ το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον του φόρου εισοδήματος επιβλήθηκε και εισφορά αλληλεγγύης (33% επί των φορολογητέων κερδών) η οποία ήταν 358,2 εκατ. ευρώ.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι:

Το Μικτό Κέρδος της εταιρίας διαμορφώθηκε σε υψηλό επίπεδο επηρεαζόμενο θετικά από τα ιστορικά υψηλά περιθώρια διύλισης σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων και την θετική επίπτωση από την αποτίμηση των αποθεμάτων.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της Ναυτιλίας ανήλθαν για τη χρήση 2022 στο 84,96% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 85,42% την αντίστοιχη χρήση του 2021) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε το 2022 σε 95,50% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 88,46% το 2021).

Η Διοίκηση της εταιρίας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 1,60 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί προμέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here