Σε ενεχυρίαση 70.000 μετοχών εκδόσεως Motor Oil προέβη στις 18 Απριλίου το νομικό πρόσωπο – μέτοχος της εταιρείας υπό την επωνυμία Doson Investments Company, συνολικής αξίας ευρώ 1.285.200 (με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΜΟΕ της 18ης Απριλίου 2018).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η Doson Investments Company διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω μετοχών.

Σημειώνεται ότι η Doson Investments Company είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΜΟΕ) ο οποίος είναι υπόχρεος να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here