Αύξηση κατά 73% στα 3,2 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι πωλήσεις του ομίλου της Motor Oil Hellas κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε στα 318 εκατ. ευρώ έναντι 129 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 ενώ τα καθαρά κέρδη στα 197 εκατ. ευρώ από 65 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Ως προς τα προσαρμοσμένα μεγέθη, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε στα 189 εκατ. ευρώ έναντι 80 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη στα 97 εκατ. ευρώ από 28 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στα 41 εκατ. ευρώ (67 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021), ενώ το καθαρό χρέος του ομίλου έφτασε το 1,756 δισ. ευρώ έναντι 1,450 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021.

Πιο αναλυτικά οι πωλήσεις του ομίλου της ΜΟΗ ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους στα 3,258 δισ. ευρώ έναντι 1,887 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 και 3,123 δισ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο του 2021. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 318 εκατ. ευρώ έναντι 129 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 και 82 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Σε ό,τι αφορά το μέρισμα, η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην επερχόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα, τη διανομή συνολικού μεικτού μερίσματος για τη χρήση του 2021 ύψους 99,704 εκατ. ευρώ ή αλλιώς 0,9 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι έχει ήδη διανεμηθεί για το 2021 ενδιάμεσο μέρισμα 22,156 εκατ. ευρώ (0,2 ευρώ ανά μετοχή) τον Νοέμβριο του 2021 ενώ το υπόλοιπο 0,7 ευρώ ανά μετοχή θα καταβληθεί εντός του 2022.