H υλοποίηση των στόχων μείωσης των NPEs μειώνει σημαντικά τα περιθώρια βελτίωσης των εσόδων για τις ελληνικές τράπεζες συγκριτικά με τον στόχο που έχει τεθεί για το 2021 (παραμένει υψηλός), όπου ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί πάνω από το 20%.
Το παραπάνω τονίζει σ’ έκθεσή της η Morgan Stanley αναφορικά με τις ελληνικές τράπεζες, σημειώνοντας πως η επίτευξη των στόχων μείωσης των NPEs δεν δημιουργεί ευκαιρίες στις τραπεζικές μετοχές για όσους επενδύουν στο σενάριο περί ανάκαμψης της Ελλάδας.
Όπως τονίζει η έκθεση, η δημιουργία μιας bad bank είναι αυτή που θα μπορέσει να “ξεκλειδώσει” την bullish στάση στις τραπεζικές μετοχές και ειδικά σε αυτές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank.

H Morgan Stanley θεωρεί πως οι νέοι στόχοι μείωσης των NPEs έως το 2021 είναι φιλόδοξοι. καθώς συνεπάγονται μείωση κατά 60% των ΝΡΕs μέχρι τα τέλη του 2021, με τους αντίστοιχους δείκτες να μειώνονται από το περίπου 50% σήμερα σε περίπου 20% το 2021. Όπως τονίζει, υπάρχει σημαντικός σκεπτικισμός στην αγορά σε ότι αφορά την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους τους με ουδέτερο τρόπο ως προς τα κεφάλαιά τους, όπως και αποδεικνύεται από την απόδοση των τιμών των μετοχών τους, οι οποίες έχουν υποχωρήσει από 34% έως 72% από τις αρχές του έτους.

Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, αλλά τα έσοδα θα παραμείνουν έντονα πιεσμένα. Ο επενδυτικός οίκος αναμένει βελτίωση των ποσοστών αθέτησης και ανάκτησης στην Ελλάδα λόγω της βελτίωσης των μακροοικονομικών συνθηκών, της αύξησης των πωλήσεων χαρτοφυλακίου και εκκαθαρίσεων και της ανάπτυξη πιο ελκυστικών προϊόντων αναδιάρθρωσης από τις τράπεζες. Ωστόσο, δεν είναι τόσο αισιόδοξος όσο οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών σε ότι αφορά τον ρυθμό ανάκαμψης των οργανικών NPEs. Στο βασικό της σενάριο η Morgan Stanley αναμένει ότι οι τράπεζες θα πετύχουν τους στόχους μείωσης των NPEs αλλά με τον τρόπο αυτό το κόστος κινδύνου θα παραμείνει “κολλημένο” σε υψηλά επίπεδα και τα έσοδα θα παραμείνουν εξαιρετικά χαμηλά.

Για έναν δείκτη NPEs στο 10% θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση ύψους 11,7 δισ. ευρώ

Η Τράπεζα της Ελλάδος πρότεινε την δημιουργία μιας “κακής τράπεζας” για την επιτάχυνση της μείωσης των ΝΡΕs. Η ΤτΕ αναγνωρίζει ότι οι τράπεζες έχουν περιορισμένες ικανότητες να αντιμετωπίσουν πιο επιθετικά το απόθεμα των NPEs τους χωρίς να προκαλέσουν την μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογικής πίστωσης σε ίδια κεφάλαια. Επομένως, μια “κακή τράπεζα” θα μπορούσε να ξεκλειδώσει την bull case ενός καθαρότερου τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών συζητά επί του παρόντος το κατώτατο όριο για να προσδιοριστεί κατά πόσον ένα πιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται υπό την εποπτεία της είναι μια τράπεζα “υψηλού δείκτη NPE”. Το ανώτερο άκρο των υπό συζήτηση ορίων είναι 10% αναλογία NPEs.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της M.S, το κόστος για τους επενδυτές ενός δείκτη NPE της τάξης του 10% το επόμενο έτος είναι 11,1 δισ. ευρώ, όπως επισημαίνει. Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστεί να “ξεφορτωθούν” NPEs ύψους 78,3 δισ. ευρώ σε ένα όχημα bad bank για να φτάσουν σε δείκτη 10% το 2019, γεγονός που σημαίνει πως ο κλάδος θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση ύψους 11, 7 δισ. ευρώ. Αυτό θα φέρει του δείκτες CET1 πίσω στο 14%.

Ενώ οι λεπτομέρειες για το πώς η ελληνική “κακή τράπεζα” θα είναι δομημένη είναι περιορισμένες, η M.S εξετάζει σενάρια με βάση την εμπειρία άλλων τραπεζικών κλάδων όπου έχει χρησιμοποιηθεί μια “κακή τράπεζα” για να επιταχυνθεί η μείωση των NPEs. Η ανάλυση των σεναρίων υποδεικνύει πως ένας δείκτης 10% για τα NPEs θα απαιτούσε πρόσθετο κεφάλαια, δεδομένου ότι οι τιμές αγοράς των NPEs συνεπάγονται με ένα discount 45-59% σε σχέση με την ονομαστική αξία των NPEs. Σε μια bullish περίπτωση όπου θα δημιουργηθεί μία ελληνική bad bank, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της M.S, η Εθνική και Eurobank είναι στην καλύτερη θέση για να επιταχύνουν την επίλυση των ζητημάτων ποιότητας του ενεργητικού.

Σε ένα bearish σενάριο, οι επενδυτές θα υποστούν dilution καθώς οι ζημίες θα προκαλέσουν έκδοση δικαιωμάτων υπέρ του Ελληνικού Κράτους και για να επιτύχει το bullish σενάριο για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) τους επόμενους 12 μήνες, οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια. Δεδομένης της έλλειψη ορατότητας η Μorgan Stanley αφαιρεί τις τιμές στόχους που διατηρούσε για τις ελληνικές τράπεζες και διατηρεί την στάση equal weight για τον κλάδο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here