Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το ποσό της επιδότησης θα ξεπεράσει τα 510 εκατ. ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θα επιδοτηθούν τουλάχιστον 250.000 συνεπείς και υπερήμεροι δανειολήπτες προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους για τους επόμενους μήνες.

  • Το πρόγραμμα «Γέφυρα» του Υπουργείου Οικονομικών ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αι­τήσεων από συνεπείς και “κόκκινους δανειολήπτες” θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι δανειολήπτες που έχουν υποθηκεύσει ή προσημειώσει την κύρια κατοικία τους -για στεγαστικά ή επι­χειρηματικά δάνεια-, αρκεί για κάποιο λόγο να μπορούν να χαρακτηριστούν ως πληγέντες από τον κορονοϊό.

Θα ισχύσουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι δικαιούχοι, θα λαμβάνουν επιδότηση η οποία θα φτάνει ακόμη και στο 90% της μηνιαίας δόσης.

Με την υποβολή της αίτησης και την έγκριση για την επιδότηση, ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξυπηρετεί κανονικά το δάνειό του όχι μόνο μέχρι τη λήξη της περιόδου επιδότησης, αλλά και για επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από τους 6 έως και τους 18 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος «Γέφυρα».

Με την απο­δοχή της αίτησης, ο δανειολήπτης ουσιαστικά θα αποδέχεται και πλήρη άρση όχι μόνο του φο­ρολογικού αλλά και του τραπεζικού του απορρήτου, ενώ ο έλεγχος για την εξεύρεση «κρυμμένων» κα­ταθέσεων μπορεί να εκτείνεται και πέραν των ελληνικών συνόρων.

Το πρόγραμμα  Γέφυρα έχει διάρκεια 9 μηνών και η επιδότηση θα κυμαίνεται από 300 έως 600 ευρώ τον μήνα ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν παρουσιάζει καθυστέρηση ή έχει καταγγελθεί.

Κριτήρια :

  • Η αξία της πρώτης κατοικίας,
  • το ποσό του ανεξόφλητου δανείου,
  • το οικογενειακό εισόδημα,
  • το σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων
  • η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας.

Τα κριτήρια διαφέρουν ανάλογα με το αν ο δανειολήπτης είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του ή αν το δάνειο ληξιπρόθεσμο ή καταγγελμένο.

Για τους συνεπείς δανειολήπτες η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από 90% για το πρώτο τρίμηνο, 80% για το δεύτερο και 70% για το τρίτο τρίμηνο και το ανώτατο όριο της επιδότησης ορίζεται σε 600 ευρώ.

Για τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια, η κρατική επιδότηση ξεκινά από 80% για το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σε 70% για το δεύτερο και 60% για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 500 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here