του Παναγιώτη Αθανάσογλου

Στο  σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις που προέρχονται κυρίως από την ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την όξυνση του ανταγωνισμού, την χρηματοπιστωτική και υγειονομική κρίση, και την αστάθεια του γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

  • Η επιτυχής δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης απαιτεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών και ευέλικτων στρατηγικών καθώς και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από πλευράς των ανώτερων και ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων.

Οι ανάγκες ανάπτυξης και διάθεσης νέων προϊόντων καθώς και αύξησης της απόδοσης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους οδηγούν συχνά τις επιχειρήσεις σε τολμηρές πρακτικές, όπως μείωσης του προσωπικού, αναδιάρθρωσης εσωτερικών λειτουργιών και συχνά σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Η Ελληνική οικονομία βασίζεται κυρίως σε μικρομεσαίες  επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

  • Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να επιτύχουν υψηλά δυνητικά κέρδη εάν  ενταχθούν στη παγκόσμια αλυσίδα αξίας (ΠΑΑ), ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές εξωτερικού.

Με άλλα λόγια, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΜΜΕ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα ποιότητας ( π.χ. ISO 9000) και σε αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Ωστόσο, για να εκμεταλλευτούν τα δυνητικά κέρδη οι ΜΜΕ θα πρέπει:

1) να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνολογία,

2) να ικανοποιήσουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, και

3) να εκσυγχρονίσουν την διαχείρισή τους.

Συνεπώς, η συμμόρφωση με τους παραπάνω κανονισμούς συνεπάγεται υψηλό (οικονομικό και μη) κόστος σε έκταση πού μεμονωμένες ΜΜΕ αδυνατούν να αντιμετωπίσουν.

Το νομοσχέδιο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» αναμένεται να συμβάλλει στην επίλυση του παραπάνω προβλήματος αφού παρέχει αξιόλογα φορολογικά κίνητρα καθώς και δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜΜΕ, ώστε δύο η περισσότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν το μέγεθος και τις συνεργασίες που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στις αγορές.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here