Με την μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου και τη φωνή της Μαρίας Ναυπλιώτου η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασε τη νέα εταιρική της ταυτότητα εγκαινιάζοντας την νέα εποχή, μετά την εξυγίανση και την πλήρη ιδιωτικοποίησή της

  •  «Η νέα εταιρική μας ταυτότητα αντικατοπτρίζει το μέλλον. Την Πειραιώς της νέας εποχής»,

εξήγησε ο Χρήστος Μεγάλου που έχει ταυτίσει τη διοίκηση του με την σύγγχρονη Piraeus, μία τράπεζα κοινωνικά συμμετοχική, που προσφέρει σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις, πλήρως ψηφιοποιημένη αλλά και με έμφαση στον συμβουλευτικό ρόλο στο τραπεζικό κατάστημα, καθώς και με έντονο αποτύπωμα σε βασικούς τομείς της οικονομίας (π.χ. ο αγροτικός).

Με κεφαλαιοποίηση 4,7 δισ €, η  μετοχή της Piraeus Bank , απέχει μόλις 17,5 λεπτά του Ευρώ από την τιμή (4 ευρώ) στην οποία πουλήθηκε το 27% των μετοχών της σε θεσμικά χαρτοφυλάκια. Καθώς ο Ιούνιος σηματοδοτεί το κλείσιμο του πρώτου 6μήνου, πολλοί πιστεύουν ότι η απόσταση από την τιμή ιδιωτικοποίησης θα καλυφθεί.

Ο Χρήστος Μεγάλου επεσήμανε ως πολύ σημαντική εξέλιξη την επιστροφή στη διανομή μερίσματος στους μετόχους (σ.σ. η Πειραιώς έχει να πληρώσει μέρισμα από το 2008 και φέτος θα διανείμει το 10% των καθαρών κερδών του 2023, δηλ. 0,063 ευρώ ανά μετοχή), καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα.

  • «Με τις επιδόσεις που καταγράφουμε και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων μας, θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε στη 1 φορά τη λογιστική μας αξία. Έχουμε ακόμη λίγο δρόμο να διανύσουμε και κάνουμε πολύ καλή ενημέρωση των επενδυτών για την Τράπεζα»

Η Τρ. Πειραιώς είναι εξαιρετικά διαφανής και μια από τις πιο αποδοτικές τράπεζες στην Ευρώπη, με πολύ χαμηλό δείκτη εσόδων προς έξοδα και υψηλή απόδοση κεφαλαίων.

Φέτος, ο στόχος τέθηκε για κέρδη μετά φόρων ύψους 1 δισ. ευρώ.

Έμφαση θα δοθεί στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων (η Τράπεζα έχει αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα 10 δισ. ευρώ από 3 δισ. το 2019), πεδίο το οποίο θα μπορούσε να εξεταστεί και για νέες εξαγορές από την Τράπεζα στο μέλλον.

Κεντρικός άξονας, η ψηφιοποίηση, τομέας στον οποίο θα επενδύσει άνω των 450 εκατ. ευρώ την προσεχή τριετία για να προσφέρει ψηφιακά όλες τις λειτουργίες της και να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη.

Πολύ σύντομα ξεκινά η λειτουργία της ψηφιακής τράπεζας Snappi. Παρά την εκτεταμένη ψηφιοποίηση, πάντως, ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η Τρ. Πειραιώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο του τραπεζικού καταστήματος και θα συνεχίσει να διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο (385 καταστήματα σήμερα).

Η Τράπεζα Πειραιώς θα δώσει μεγάλη έμφαση και στη διαχείριση των ακινήτων της, προσδοκώντας σε έσοδα 100 εκατ. ευρώ το 2026.

Οι 6 στόχοι το 2024

1) Ενίσχυση κερδοφορίας, με εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) περίπου 15% έναντι 14% προηγουμένως (εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,85 ευρώ έναντι 0,80 ευρώ προηγουμένως), με καθαρά κέρδη περίπου 1 δισ. ευρώ έναντι 0,9 δισ. προηγουμένως.

2) Υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2024 περίπου 2 δισ. ευρώ από 1,9 δισ. προηγουμένως, λόγω χαμηλότερου κόστους καταθέσεων έναντι του προϋπολογισμού, από περιορισμένη μεταφορά υπολοίπων προς προθεσμιακές καταθέσεις. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο περίπου 2,7% έναντι 2,6% προηγουμένως.

3) Επιβεβαίωση της σταθερής τροχιάς ανάπτυξης, με το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2024 να αυξάνεται σε περίπου 31,7 δισ. ευρώ σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για 31,5 δισ.

4) Ενίσχυση της παραγωγής εσόδων από προμήθειες στα επίπεδα του α’ τριμήνου 2024, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,8% ως ποσοστό επί του ενεργητικού για το 2024 σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση 0,7% αντίστοιχα.

5) Συγκράτηση λειτουργικών εξόδων, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να διαμορφώνεται κάτω του 33% για το 2024, έναντι εκτίμησης για επίπεδο χαμηλότερo του 35% προηγουμένως.

6) Χαμηλότερο κόστος κινδύνου για το 2024 σε περίπου 0,7% επί των δανείων μετά από προβλέψεις από 0,8% προηγουμένως.

Δάνεια

Για τα στεγαστικά δάνεια ο κ. Μεγάλου ανέφερε πως το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας Πειραιώς στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου» είναι 35% και σημείωσε:

  • «Η επίμαχη αγορά μας απασχολεί και έχουμε κάνει διάφορες ασκήσεις, διότι έχουμε το εξής παράδοξο: ενώ η αγορά ανεβαίνει δεν βλέπουμε διάθεση από τους πελάτες να δανειστούν. Αντίθετα, υπάρχει ανταπόκριση για τα υποβοηθούμενα από το κράτος προγράμματα».

Όσον αφορά στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα 17 δισ. ευρώ των δανείων οι τράπεζες έχουν συμβασιοποιήσει τα 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,5 δισ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί, λόγω της φύσης των έργων.

Για παράδειγμα, όταν μία επένδυση αφορά σε ένα νέο ξενοδοχείο για να γίνει η εκταμίευση πρέπει να υλοποιηθεί η επένδυση, να έρθουν σχετικά τιμολόγια κ.λπ.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς οι επενδύσεις δεν υλοποιούνται σε έξι μήνες.

Ο χρόνος ωρίμανσης για επενδύσεις ξενοδοχείων, κτιρίων υποδομών είναι 2,5 με τρία χρόνια. Την ίδια στιγμή, από τα 92 αιτήματα χρηματοδότησης που δέχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς το 50% αφορά σε επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους πάνω από 100 εκατ. ευρώ.