Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Piraeus Bank προχώρησε η Moody’s, λίγη ώρα μετά την αντίστοιχη κίνηση που είχε κάνει και για την Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η Moody’s αναβάθμισε τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της Πειραιώς σε Ba2 από Ba3,

Παράλληλα, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων της Πειραιώς σε Baa3/P-3 (επενδυτική βαθμίδα) από Ba1/ΝP, διατηρώντας παράλληλα το outlook της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης θετικό.

Αναβάθμισε επίσης την αξιολόγηση του κύριο ανασφάλιστου χρέους της αναβαθμίστηκε σε Baa3 από Ba2.

Η αναβάθμιση της βασικής πιστοληπτικής αξιολόγησης της Πειραιώς αντανακλά σύμφωνα με τη Moody’s τη σημαντική μείωση του ρίσκου στον ισολογισμό της με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της τράπεζας να μειώνεται σε 3,5% τον Μάρτιο 2024 από 6,6% τον Μάρτιο του 2023.

Η κίνηση αντικατοπτρίζει επίσης το επιτυχημένο ιστορικό της τράπεζας στην εκτέλεση του φιλόδοξου σχεδίου της για βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού της.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει περίπου 0,7 δισ. ευρώ καθαρές πιστωτικές απαιτήσεις από το ελληνικό κράτος που σχετίζονται με ληξιπρόθεσμα δάνεια με κρατική εγγύηση, τα οποία η τράπεζα ταξινομεί ως άλλα περιουσιακά στοιχεία και δεν περιλαμβάνονται στο απόθεμα των NPEs (1,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2024).

  • «Η ισχυρή βασική λειτουργική κερδοφορία το 2023-24 και οι ευνοϊκές προοπτικές για το μέλλον είναι ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί στην αναβάθμιση της BCA της Τράπεζας Πειραιώς. Η τράπεζα έχει αποδείξει την ισχυρή υποκείμενη κερδοφορία της, με τα κανονικοποιημένα κέρδη της το πρώτο τρίμηνο του 2024 να αυξάνονται κατά 37% σε ετήσια βάση, γεγονός που σε συνδυασμό με την αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών οδηγεί σε αναλογία κόστους προς βασικό εισόδημα 29% στο Μάρτιος 2024. Σημειώνουμε επίσης την ισχυρή συνεισφορά της τράπεζας στα έσοδα από προμήθειες, η οποία είναι αναλογικά μία από τις υψηλότερες μεταξύ των τοπικών ομολόγων της και αυξήθηκε κατά 19% από έτος σε έτος το πρώτο τρίμηνο του 2024»