του Κώστα Σιαμπράκου

Μερικές ημέρες απομένουν για να περάσει το δύσκολο έτος 2022, ένα έτος γεμάτο χρηματοοικονομικά, γεωπολιτικά και λοιπά προβλήματα, τα οποία συσσωρευμένα το αναδεικνύουν ως ένα από τα χειρότερα της 30ετίας, με τους μεριδιούχους-επενδυτές να ψάχνουν “απεγνωσμένα” επενδυτικά καταφύγια.

Παρόλα αυτά όμως, ο πολύπειρος Ελληνικός Θεσμός των Α/K, κατάφερε – αν και σε αρνητικές αποδόσεις ακολούθησε τη ροή των διεθνών μετοχικών και ομολογιακών αγορών – ένα διττό αποτέλεσμα:

  • τόσο να σταθεί “επάξια στα πόδια του”, όσο και να δημιουργήσει περαιτέρω μελλοντικές σταθερές βάσεις.

Τούτο διότι, οι απώλειες του Ενεργητικού είναι μόλις -2,26%, με την συνολική κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 10,874 δις €, χάνοντας περί των 252 εκατ. €.

Δύο ήταν οι αρωγοί αυτής της υποχώρησης σε πολύ ανεκτά επίπεδα:

α) ο υψηλός όγκος εισροών, που ανήλθε σε 597 εκατ. € (υπενθυμίζουμε ότι στις αρχές της χρονιάς κάναμε προβλέψεις για εισροές αξίας ενός δις €, οπότε μπορούμε να φανταστούμε τι θα γινόταν εάν το 2022 είχε μία κανονικότητα),

β) η αυτονόμηση της Ελληνικής μετοχικής αγοράς έναντι των αντιστοίχων ξένων, της οποίας το θετικό πρόσημο επέφερε θετική μέση απόδοση 3,57% και 3,15% στις κατηγορίες που δραστηριοποιούνται σε αυτό, δηλ. στα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη και στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, αντιστοίχως (το μερίδιο αγοράς των εν λόγω κατηγοριών έναντι του Ενεργητικού αθροιστικά ανέρχεται σε 12,30%, που είναι μέγεθος ικανό για να παίξει καθοριστικό ρόλο στη ροή της αγοράς).

Καθώς, από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, οι 16 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, εύλογα το πρόσημο της μέσης απόδοσης του συνόλου της αγοράς ήταν έντονα αρνητικό, κυμαινόμενο στο -9,03%.

Σε μέση αρνητική απόδοση ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -32,79% (το ένα από τα δύο Α/Κ της κατηγορίας ήταν εκτεθειμένο στη Ρωσική αγορά). Ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -15,97%, τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με -15,61% και τα Funds of Funds Μετοχικά με -14%.

Εξίσου υψηλές απώλειες για τις ομολογιακές κατηγορίες, οι οποίες κυμάνθηκαν σε εύρος από -12,33% για τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας έως και -6,02% για τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή- (σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση των ζημιών έπαιξε η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

Η συμπεριφορά των μεριδιούχων στη διάρκεια του 2022 μόνον με μία λέξη μπορεί να χαρακτηρισθεί: μνημειώδης.

Πράγματι θα την θυμόμαστε για σειρά ετών, καθώς όχι μόνον δεν προέβησαν σε εκτενείς εκροές στις βραχυπρόθεσμες περιόδους αρνητικών γεγονότων, αλλά τουναντίον, σταδιακά και συνεχιζόμενα αύξαναν τις αγορές μεριδίων, οπότε κατ’ επέκταση και τον όγκο εισροών (πολλές τοποθετήσεις έγιναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθαρών τιμών).

Στις 10 κατηγορίες το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών έκλεισε με θετικό όγκο συναλλαγών.

Στην επενδυτική προτίμηση των μεριδιούχων σταθερά παρέμειναν (όπως και τα προηγούμενα έτη) τα Μικτά Α/Κ με 355 εκατ. €.

Αμέσως επόμενα τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με 171 εκατ. € (η κατηγορία “ξύπνησε” μετά από πολλά έτη) και τα Funds of Funds Μικτά με 98 εκατ. € (συνεχίζοντας την πολύ καλή πορεία εισροών των προηγούμενων δύο ετών).

Ιδιαίτερη αναφορά στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, τα οποία το τελευταίο 2μηνο του έτους, όχι μόνον απορρόφησαν εκροές αξίας 180 εκατ. € μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, αλλά γύρισαν το ισοζύγιο σε θετικό, με αξία 43 εκατ. €.

Αρνητικός πρωταγωνιστής τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, με εκροές 68 εκατ. € (οι υψηλότερες της αγοράς), καθώς η πολλή καλή πορεία του ΧΑΑ, από ότι φαίνεται δεν έπεισε – δυστυχώς – τους μεριδιούχους.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Κατηγορία(ες) Μεταβολή Μεταβολή Μέση Εισροές/
Αριθμός Σύνολο Σύνολο  Ενεργητικού Μεριδίων Απόδοση Εκροές/
Α/Κ Ενεργητικού Μεριδίων 01-01-22 01-01-22 01-01-22 01-01-22
23-12-22 23-12-22 23-12-22 23-12-22 23-12-22 23-12-22 23-12-22
Funds of Funds Μετοχικά 40 670.915.559 155.025.868 -9,66% 10,97% -14,00% 42.332.274
Funds of Funds Μικτά 39 1.759.746.112 444.844.834 -4,89% 7,05% -10,37% 97.806.331
Funds of Funds Ομολογιακά 3 71.211.723 6.358.203 -11,84% -3,93% -8,32% -3.132.304
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 395.478.350 63.441.705 10,39% 26,26% -0,42% 38.493.141
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 27.583.686 1.853.567 -35,17% -45,18% -15,97% -9.731.544
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 173.453.560 28.192.835 -2,42% 11,18% -9,68% 15.871.862
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.360.070 894.978 -66,80% -84,92% -32,79% -5.590.361
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 20.323.304 906.928 -38,34% -91,29% 3,57% -12.545.466
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 26.035.124 3.570.944 -8,76% 14,58% -15,61% 2.327.624
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.317.559.935 464.141.515 -0,42% -8,31% 3,15% -68.189.231
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 63.063.077 15.376.952 -7,17% -5,31% -9,03% 2.097.319
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 50 2.718.794.583 309.177.271 6,49% 6,19% -6,94% 354.834.697
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 52 713.419.119 148.732.713 -5,64% -7,22% -6,02% 14.907.216
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 48 1.906.762.801 302.360.152 -8,59% -1,92% -12,33% 42.625.575
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 416.158.493 121.453.082 -15,34% -1,92% -7,15% -23.790.781
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών 0 -3.378.842
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 4 75.922.695 21.393.698 -24,25% -2,81% -7,39% -16.768.279
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 254.608.231 188.308.638 -17,81% -14,27% -4,11% -42.593.847
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 14 259.190.803 27.378.736 135,02% 181,76% -9,12% 171.197.816
ΣΥΝΟΛΑ 352 10.873.587.225 2.303.412.618 -2,26% -0,64% -9,03% 596.773.200

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος