Στην Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου, οι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας, καλούνται να εγκρίνουν και να υπερψηφίσουν μια εξαιρετικά λεπτομερή αλλά και περίπλοκη σύμβαση για την πώληση του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το συνολικό ποσό των 505 εκατ. Ευρώ που καλείται να πληρώσει η CVC Capital Partners ίσως να μην απεικονίζει ολόκληρη την αλήθεια αυτής της συναλλαγής.

  • Η συμφωνία που θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Εθνικής προβλέπει ότι η CVC Capital Partners οφείλει να καταβάλει άμεσα  το ποσό των 260 εκατ. ευρώ  για να αποκτήσει  90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής .

Ένα άλλο τμήμα του τιμήματος, που υπολογίζεται σε 125 εκατ. ευρώ και το οποίο υπόκειται σε αναπροσαρμογές, θα καταβληθεί σε 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επιπλέον 120 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν έως το 2026 εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι από την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Στη σύμβαση περιλαμβάνεται επίσης σειρά δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η τράπεζα έναντι του CVC Capital Partners. Στους όρους της σύμβασης προβλέπεται επίσης η αποζημίωση του CVC για τα μακροπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας για τα οποία υπάρχει περιορισμένη ή καμιά δυνατότητα αύξησης των ασφαλίστρων (παλαιό χαρτοφυλάκιο υγείας).

Στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα είναι να αποζημιώσει το CVC για επιδείνωση των αποθεματικών,με απλά λόγια για ευθύνες βέλτιστης εκτίμησης από το παλαιό χαρτοφυλάκιο υγείας.

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για το παλαιό χαρτοφυλάκιο υγείας καλύπτει διάρκεια από 5 έως 10 χρόνια από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, και ποσοτικά σε ορισμένες ταμειακές ροές προερχόμενες από το παλαιό χαρτοφυλάκιο υγείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here