Οι ετοιμασίες ξεκίνησαν το 2017, η πτήση είναι συναρπαστική και ο Όμιλος θα προσγειωθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

H μεθοδολογία για την εισαγωγή στο London Stock Exchange  θα είναι αντίστοιχη αυτών που επέλεξαν στο πρόσφατο παρελθόν ο Τιτάνας και η Coca Coca 3E.

Δηλαδή:

  • Δημιουργία μιας νέας εταιρείας που θα αιτηθεί την εισαγωγή της στο LSE,
  • Υποβολή δημόσιας πρότασης στους μετόχους της εισηγμένης στο Χ.Α. Metlen,
  • Απόκτηση ποσοστού 90% για να ακολουθήσει το squeeze out,
  • Νέα εισαγωγή, το dual listing κ.λπ.

Επιχειρηματικά ο Όμιλος ήδη έχει μπει δυναμικά στην Ιταλία και επόμενος στόχος είναι να σταθεροποιηθεί η κερδοφορία του  στα επίπεδα του 1 δισ Ευρώ.

Η Ιταλία είναι η μεγαλύτερη σε όγκο απευθείας διασυνδεδεμένη αγορά με την Ελλάδα. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα  είναι σήμερα 48 με 49 τεραβατώρες ενώ η Ιταλική αγορά έχει 250 με 300 τεραβατώρες.

  • Η Μetlen έχει αναπτύξει  στην Ιταλία τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ αναζητώντας πλέον επέκταση και στον τομέα της προμήθειας κυρίως για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες.

Ήδη στον αναπτυξιακό ορίζοντα της Metlen έχει τεθεί  η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία και η Κροατία, αγορές οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για δύο κύριους λόγους:

  1. Υπάρχει ήδη παρουσία του Ομίλου με  δικά του γραφεία που είναι πλήρως στελεχωμένα για να υποστηρίξουν την επέκταση των δραστηριοτήτων του και πρόκειται επίσης για αγορές που έχουν ενδιαφέρον για τον τρόπο που είναι διασυνδεδεμένες με την Ελλάδα τόσο σε επίπεδο φυσικής διασύνδεσης όσο και σε επίπεδο τιμών.
  2. Σε αυτές τις χώρες δραστηριοποιείται και στον τομέα του φυσικού αερίου οπότε η Metlen μπορεί να πουλάει και ηλεκτρική ενέργεια.

H Metlen διαθέτει δραστηριότητα και στην Ελβετία κυρίως στην αγορά του supply trading καθώς η χώρα διαθέτει μεγάλα ταλέντα από πλευράς προσωπικού στον τομέα αυτό.

Επόμενη στάση, Λονδίνο

 

  • Η εισαγωγή των μετοχών της Metlen στο Xρηματιστήριο  του Λονδίνου προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2025.

H Metlen θα ακολουθήσει για το dual listing το πρότυπο της 3Ε και του ΤΙΤΑΝΑ. Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία που θα διαθέτει ένα ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.

Η εταιρεία αυτή θα αιτηθεί είσοδο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ταυτόχρονα με της Αθήνας, υπό τον όρο ότι θα γίνει 100% μέτοχος της Metlen SA που είναι σήμερα εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

 

  • Ακόμη και μετά την συναλλαγή, τα ποσοστά των μετόχων στη Metlen θα είναι αυτά που έχει σήμερα η εισηγμένη δηλαδή 22% ο  Ευάγγελος Μυτιληναίος και 78% οι υπόλοιποι μέτοχοι.

Μέσα στο επόμενο 12μηνο η εταιρεία θα πάρει Επενδυτική Βαθμίδα (Investment Grade).

Η Metlen με κεφαλαιοποίηση 5 δισ. ευρώ, που ισούται με το 5% της κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, έχει στο μετοχικό της κεφάλαιο θεσμικούς επενδυτές που κατέχουν το 52% των μετοχών της, ενώ το 78% των μετοχών της διαπραγματεύεται καθημερινά με τη ρευστότητά της να ανέρχεται στο 10% των ημερησίων συναλλαγών.

Με βάση τη σημερινή της κεφαλαιοποίηση, η εταιρεία βρίσκεται στη θέση 80 του δείκτη FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, ενώ με βάση την κερδοφορία της, η θέση που της αντιστοιχεί είναι περίπου στο 50.

Όπως τονίστηκε, σήμερα το P/E της Metlen στο ελληνικό Χρηματιστήριο είναι 8 ενώ το P/E στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι 12, κάτι που δίνει στην εταιρεία περιθώριο αύξησης της μετοχής της κατά 50%.