Η HelleniQ Energy, “κόβει” αύριο.

Εως τα 8,38 ευρώ οι εντολές αγορές στο χαρτί χθες, τελική τιμή στα 8,23 (1,79%) με συναλλαγές 403 χιλ τμχ

  • Αύριο Τετάρτη, “κόβει” μέρισμα (0,60€/μτχ) δλδ απόδοση 8%-από τις μεγαλύτερες μερισματαποδόσεις μεταξύ των 21 blue chips του FTSELarge Cap.

Στα 2,515 δισ € η αποτίμηση του ομίλου έναντι 2,594 δισ € της Motor Oil.

Σύμφωνα με το free float, την αποτίμηση της “ελεύθερης διασποράς” και ακόμη 2-3 χαρακτηριστικών σε λίγο μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία (2,8 δισ €) θα πληρείται η βασική προϋπόθεση/κριτήριο για επάνοδο στον δείκτη MSCI Standard Greece (όπου έχει επανέλθει η Motor Oil).

Εκτός και εάν οι βασικοί μέτοχοι ΡΟ & ΙΗ και ΤΑΙΠΕΔ προχωρούσαν (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) σε νέα διάθεση μειοψηφικών ποσοστών, οπότε ο πήχης (της αποτίμησης ) χαμηλώνει αρκετά..