Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν  από τα τέλη Μαρτίου και σίγουρα μέσα στο τρίμηνο Απριλίου- Ιουνίου, να υποβά­λουν, μέσω του TAXISnet, τις δηλώσεις για τη φορολόγη­ση των εισοδημάτων που απέ­κτησαν το 2018.

Τα έντυ­πα των φετινών δηλώσεων παρουσιάζουν ελά­χιστες και επουσιώδεις αλλαγές σε σύγκριση με τα περσινά.

Ση­μαντικές αλλαγές επέρχονται φέτος κυρίως επί της διαδικα­σίας υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων, καθώς για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα στους έγγαμους να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, χωριστές δηλώσεις, ενώ παράλληλα όλοι ανεξαιρέτως οι έγγαμοι, καθώς επίσης και όσοι έχουν συνά­ψει σύμφωνο συμβίωσης θα λάβουν ξεχωριστά εκκαθα­ριστικά, είτε επιλέξουν να υπο­βάλουν τις δηλώσεις τους χωρι­σιά είτε τις υποβάλουν από κοι­νού..

Εγγραφείτε δωρεάν στο καθημερινό newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.
Δεν μοιραζόμαστε ή πουλάμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here