Του Γιάννη Λεοντάρη

 

 

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 10 χρόνια από τη στιγμή που ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε εξαγγείλει τη δημιουργία δωρεάν ελεύθερης «γρήγορης» ασύρματης πρόσβασης στο internet για όλους μέσα από ένα πλήθος σημείων πρόσβασης που θα δημιουργούνταν σε όλη τη χώρα, και να περάσουν 2 χρόνια από την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, ώστε να εμφανιστούν ουσιαστικά σημάδια ελπιδας πως η συγκεκριμένη εξαγγελία θα εφαρμοστεί σε ένα εύλογο, πλέον, χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψε σχετική απόφαση με την οποία καλούνται οι οριστικοί ανάδοχοι του έργου (ΟΤΕ, Vodafone και Nova) εντός 20 ημερών να υπογράψουν τη συμφωνία για το έργο «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

 

Παράλληλα 332 δήμοι της χώρας κλήθηκαν από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  να ορίσουν τα 2.500 σημεία σε υπαίθριους ή κλειστούς χώρους, στα οποία θα αναπτυχθούν ισάριθμα σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο internet.

Οι παράμετροι επιλογής των σημείων αυτών θα είναι η ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση (όπως πχ οι χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι αναμονής – μετακίνησης, χώροι εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αθλητικές ή πολιτιστικές εγκαταστάσεις κ.α.), και η κατανομή των σημείων σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

 

Τι προβλέπεται στο έργο

 

Το έργο θα εκτελεστεί με συμφωνία – πλαίσιο, αντικείμενο της οποίας θα είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια.

 

Για την ακρίβεια, το WiFi4GR προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια.

Εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.

Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα υποδειχθούν από τους Δήμους και ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν: χώρους συνάθροισης κοινού, αναμονής – μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η κατανομή τους σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

 

Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα εγκαταστήσουν οι ανάδοχοι σε χώρους που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα Αρχή.

Οι ανάδοχοι ωστόσο θα αναλάβουν πέρα από την εγκατάσταση και την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

 

Ειδικότερα, στα πλαίσιο του έργου οι ανάδοχοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν και να παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points), των σημείων συγκέντρωσης (ΣΣ), καθώς και του λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού σε κάθε μια από τις περιοχές που θα υλοποιηθεί σημείο ασύρματης πρόσβασης όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων και όπως αυτές ενδεχομένως να επικαιροποιηθούν κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των επιμέρους υποέργων.

 

Επίσης θα εγκαταστήσουν και παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των υποδομών (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες κλπ) και υπηρεσιών όπως αυτά θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και θα παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συνόλου του δικτύου και του εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια του έργου.

 

Τα ερωτηματικά για την τεχνική επάρκεια

 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο χρόνος που πέρασε από τη στιγμή της προκήρυξης του έργου μέχρι και τη στιγμή που οι τελικοί ανάδοχοι κλήθηκαν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση, πέρασαν 2 χρόνια.

  • Εάν δεν υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη για επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, αυτό θα σημαίνει πως το έργο θα αναπτυχθεί με τεχνικές προδιαγραφές που ορίστηκαν με δεδομένα που ίσχυαν 2 χρόνια πριν!

Χρονικό διάστημα που για την τεχνολογία, αλλά και με βάση τις εξελίξεις στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τις σχετικές απαιτήσεις, ισοδυναμεί με… χάος. Μένει να δούμε λοιπόν τις προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα δαπανηθούν τα 18,425 εκατ. ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός του έργου.

Το σημαντικό όμως δεν είναι το ύψος του προϋπολογισμού του έργου, αλλά η σημασία της επιτυχίας του, διότι το ζητούμενο δεν είναι να «ικανοποιηθεί» η ανάγκη (με η χωρίς εισαγωγικά) για «internet παντού», αλλά αυτή η πρόσβαση, όπου θα είναι διαθέσιμη, να είναι πραγματικά διαθέσιμη και στην πράξη με την έννοια της απρόσκοπτης και γρήγορης απόκρισης.

Διότι το μεγαλύτερο λάθος όσων Δήμων έχουν εγκαταστήσει μέχρι σήμερα ασύρματα σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι το γεγονός ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των σημείων αυτών, όπως αυτές καθορίστηκαν, είναι αδύνατο να καλύψουν έστω και στοιχειωδώς τη ζήτηση που υπάρχει στην περιοχή όπου είναι εγκατεστημένα, με αποτέλεσμα στην πράξη να καθίστανται «άχρηστα» αφού λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης πρόσβασης, τελικά κανένας χρήστης δε μπορεί να εξυπηρετηθεί όπως θα έπρεπε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here