Μετά τις ενστάσεις και τις δαπανηρές, χρονοβόρες διοικητικές, δικαστικές και δικονομικές διαδικασίες, ήρθε η ώρα για να αποκαλυφθεί το πραγματικό οικονομικό αντικείμενο για την άδεια λειτουργίας Καζίνο στο Ελληνικό.

  • Μεθαύριο Πέμπτη ανοίγει η τεχνι­κή προσφορά της κοινοπραξίας Inspire Ath­ens, των Mohegan Gaining και Entertainment – ΓΕΚ Τέρνα και με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται από την ΕΕΕΠ (Επιτροπή Ελέγ­χου και Εποπτείας Παιγνίων) η διαδικασία επιλογής αναδόχου για την άδεια καζίνο και τη δη­μιουργία του Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό.

Έχει προηγηθεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ) της αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την οποία απορρίφθηκε ομόφω­να η προσφυγή της Hard Rock International (HRI) κατά του αποκλεισμού της από τη διαδικασία.

Αμέσως μετά ακολουθεί το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς, αφού οι μέχρι σήμερα διαδικασίες δεν επέτρεψαν την σύγκριση των οικονομικών στοιχείων των δύο υποψηφιοτήτων.

Βάσει της προκήρυξης, βασικό κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για την άδεια καζίνο είναι η πλέον συμφέρουσα -από οικονομική άποψη- προ­σφορά βάσει της βέλτιστης σχέ­σης τιμής – ποιότητας.

Η τεχνική προσφορά θα μετρήσει κατά 40% και η οικονομική 60%.

Τώρα πια δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανακήρυξη αναδόχου στο καζίνο στο Ελληνικό.

  • Η χρονική διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς εξαρτάται  σε μεγάλο βαθμό από το αν η Hard Rock International θα επιλέξει να είναι παρούσα στη διαδικασία ασκώντας ενστάσεις (θα έχει το δικαίωμα εφόσον ασκήσει στο ΣτΕ και αίτηση ακύρω­σης).

Τώρα πια οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς αναφέρουν ότι η Σύμ­βαση μεταξύ του Δημοσίου και του αναδόχου θα υπογραφεί τις πρώτες εβδομάδες του 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here