Το Project Terra της Τράπεζας Πειραιώς αφορά στην πώληση περίπου 2.000 ακινήτων (ξενοδοχεία, βιομηχανικά ακίνητα, οικόπεδα, κατοικίες, και εμπορικά), ονομαστικής αξίας περίπου 800 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων είναι 125 ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αξίας 300 εκατ. ευρώ.

Σήμερα αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το Project Terra ενώ ταυτόχρονα η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς αποκάλυψε ότι προγραμματίζει τώρα την έκδοση ομολόγου MREL ύψους 500 εκατ. € μαζί με συνθετικές τιτλοποιήσεις επιπλέον 500 εκατ. ευρώ.

Mεγάλοι επενδυτικοί Οίκοι όπως η PIMCO, Lone Star, Bain Capital, Davidson Kempner, Brook Lane, Dromeus Capital και Resolute να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Project Terra της Τρ. Πειραιως.