Την εκλογή του κ. Σταύρου Θεοδωρόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, και εν συνεχεία ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, επικύρωσε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μαθιός Πυρίμαχα που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Κατόπιν της εκλογής αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι ως τις 19/6/2021, ή την τυχόν μεταγενέστερη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας του έτους 2021, ως ακολούθως:

– Ιωάννης Κ. Μαθιός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος
– Δημήτριος Ν. Μαθιός ως Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη :
– Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου
– Μαθιός Νικόλαος του Ιωάννου
– Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου
– Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου
– Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη και
– Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (εκλεγέντα από την Γενική Συνέλευση)
– Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου
– Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη
– Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here