γράφει ο Γιάννης Λεοντάρης

Όχι δεν πρόκειται για μία εφαρμογή που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μάθουν περισσότερα για τις αγοραστικές προτιμήσεις των πελατών τους.

Η νέα υπηρεσία «Know-Your-Customer» («Συστηθείτε»), που ενεργοποιείται από σήμερα Δευτέρα 12 Απριλίου, έχει στόχο να προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική μέθοδο για τηv προσκόμιση εγγράφων του Δημοσίου, για τη βεβαίωση στοιχείων του πολίτη σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία.

Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν της συναίνεσης του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, με γνώμονα  την προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την σύγχρονη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές.

Αρχικά η δράση θα εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες «Know Your Customer – KYC» που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering – AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων σε έντυπη μορφή.

Σημειώνεται ότι σήμερα, για την επικαιροποίηση των στοιχείων στις τράπεζες, κάθε συναλλασσόμενος, μεταξύ άλλων, καταθέτει τυπωμένα το εκκαθαριστικό του σημείωμα, το οποίο περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται, και πολλά ακόμα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία το τραπεζικό ίδρυμα ούτε χρειάζεται, ούτε έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

Με τη νέα υπηρεσία οι υπόχρεοι θα καταθέτουν ψηφιακά στα τραπεζικά ιδρύματα μόνον τα στοιχεία που απαιτεί η νομοθεσία, ενώ η ψηφιακή κατάθεση αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο για την όλη διαδικασία και να απαλλάξει τους υπόχρεους από την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε τραπεζικό κατάστημα, με ότι αυτό συνεπάγεται σε χαμένες ώρες.

Σε ότι αφορά στην πρόσβαση στα αρχεία της Εφορίας και του συστήματος «Εργάνη», αυτή θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου.

 

Πώς θα χρησιμοποιείται

 

Η χρήση της εφαρμογής θα είναι δυνατή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

– Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας διοίκησης, GOV.GR, στον ιστότοπο kyc.gov.gr, μόνον για την άντληση δεδομένων και τον έλεγχό τους από το φυσικό πρόσωπο καθώς και την επισκόπηση των εξουσιοδοτήσεων που έχει ήδη δώσει.

 

– Μέσω χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking), όπου το φυσικό πρόσωπο αναδρομολογείται στην πλατφόρμα kyc.gov.gr για την άντληση και διαβίβαση των δεδομένων στο τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο είναι χρήστης e-banking.

 

– Μέσω της εφαρμογής για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα που θα διατεθεί σύντομα.

 

Η χρήση της εφαρμογής πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

 

Στάδιο άντλησης δεδομένων: Η άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Στάδιο διαβίβασης δεδομένων: Η διαβίβαση κατηγοριών ή του συνόλου των δεδομένων που διαβιβάστηκαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της επιλογής του φυσικού προσώπου.

 

Το στάδιο διαβίβασης δεδομένων λαμβάνει χώρα μόνον κατά την χρήση της εφαρμογής μέσω web banking.

 

Η διαδικασία επικαιροποίησης θα γίνεται ως εξής: το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του το φυσικό πρόσωπο για την υποχρέωση να επικαιροποιήσει / επαληθεύσει τα στοιχεία του. Παράλληλα, θα ενημερώνει για τις κατηγορίες δεδομένων, που δύναται να επικαιροποιήσει / επαληθεύσει μέσω της εφαρμογής «Know Your Customer».

 

Εάνο χρήστης επιλέξει την υπηρεσία «Know Your Customer» ως τρόπο επικαιροποίησης / επαλήθευσης θα μπαίνει στην υπηρεσία, κάνοντας χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων του TAXISnet, ή άλλων τρόπων ισχυρής αυθεντικοποίησης, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στον ν. 4727/2020 (Α΄184).

 

Εκεί θα εντοπίζει τις κατηγορίες και τα ειδικότερα πεδία των δεδομένων, που μπορούν διαβιβαστούν στο οικείο ΠΙ (Πιστωτικό Ίδρυμα) ή ΧΟ (Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό).

 

Εφόσον το φυσικό πρόσωπο δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση στην υπηρεσία «Know Your Customer», ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του ΠΙ ή του ΧΟ και τα δεδομένα αντλούνται και διαβιβάζονται στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ.

 

 

Τα στοιχεία που αντλούνται

 

Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που αντλούνται από τα πρωτογενή μητρώα των αντίστοιχων φορέων είναι:

 

– Στοιχεία ταυτότητας από το μητρώο της ΕΛΑΣ

– Στοιχεία επικοινωνίας από το Ε.Μ.ΕΠ

– Στοιχεία εισοδήματος από την ΑΑΔΕ

– Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας μισθωτών του Δημοσίου Τομέα από το υπουργείο Εσωτερικών (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)

– Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από το υπουργείο Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ)

– Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενων από την ΑΑΔΕ

 

Η εγκυρότητα και η ορθότητα των στοιχείων υπόκειται στην ευθύνη των Δημοσίων φορέων που είναι κατά νόμο αρμόδιοι για την τήρηση και την ενημέρωσή τους.

 

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την υφιστάμενη διαδικασία κατάθεσης έγχαρτων ή ψηφιακών εγγράφων και θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που έχουν κωδικούς TAXISnet.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here