Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της Πειραιώς και πριν από την Eurobank, έρχεται ξανά στην Αθήνα ο επικεφαλής του Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο πλαίσιο ελέγχου βάσει της Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας. Ο (απερχόμενος στα τέλη Μαρτίου) Αντρέα Ένρια, μετά την τελευταία επίσκεψή του στη χώρα μας και τις οδηγίες της ΕΚΤ, θα έχει μια τελευταία σειρά επαφών προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο ICAAP των συστημικών ομίλων. 

Το λεγόμενο Internal Capital Adequacy Assesment Process αφορά στην ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων σε περιόδους ακραίων καταστάσεων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση κινδύνων, με την ΕΚΤ να θεωρεί ότι οι αξιόπιστες και αποτελεσματικές ICAAP περιέχουν μια σαφή εκτίμηση των κινδύνων για το κεφάλαιο, ενώ διαθέτουν ορθά δομημένες διαδικασίες διακυβέρνησης κινδύνων και παραπομπής τους σε ανώτερη βαθμίδα. 

Η ICAAP αποτελεί σημαντικό παράγοντα και για το γεγονός ότι συμβάλλει στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης του ΕΕΜ (Supervisory Review and Evaluation Process). Στο πλαίσιο της SREP, αναγνωρίζεται πως μια καλή ICAAP μειώνει την αβεβαιότητα της τράπεζας και των εποπτών όσον αφορά στους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτίθεται ή να εκτεθεί. Είναι προφανές πως, σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, οικονομικού/επενδυτικού ρίσκου, και με την ευρωπαϊκή οικονομία στα όρια της ύφεσης, η ενδελεχής καταγραφή δεδομένων όπως και ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων αποτελεί προτεραιότητα της ΕΚΤ ως προς τη λειτουργική κατάσταση του ευρωσυστήματος. 

Με την «ακτινογράφηση» των ισολογισμών και την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας (συνδυαστικά της ποιότητας των κεφαλαίων) ολοκληρώνεται ένας κύκλος ελέγχου στο πλαίσιο των δυναμικών stress tests που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Στοιχεία, αποτελέσματα κ.λπ. θα πρέπει να έχουν καταγραφεί μέσα στον Μάρτιο και στη συνέχεια να υποβληθούν προς τον SSM, προκειμένου Ιούνιο-Ιούλιο να έχει γίνει γνωστή η «τελική γραμμή». Από αυτήν θα εξαρτηθεί ποια πιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεωθούν να ενεργοποιήσουν διαδικασίες κεφαλαιακής ενίσχυσής τους, ποια όχι και με ποια διαδικασία όσα προσφύγουν σε απευθείας ενίσχυση μέσω των αγορών. 

Διαδικασία που θα εξελίσσεται ενόσω η ΕΚΤ θα αυξάνει τα επιτόκια (θετικό για την αύξηση εσόδων/αρνητικό για τον κίνδυνο δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων/ανοιγμάτων), εν μέσω εντεινόμενης αντιπαράθεσης ΗΠΑ-ΕΕ (με αιχμή τις «πράσινες» επιδοτήσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν) και συναλλαγματικής αστάθειας (ευρώ έναντι δολαρίου). 

Mέσα στον Μάρτιο και με την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των οικονομικών μεγεθών 2022, αρχίζει ο επόμενος γύρος της ενημέρωσης των ξένων αναλυτών και της παρουσίασης των προοπτικών του εγχώριου banking, προκειμένου να προσελκυσθούν νέα επενδυτικά κεφάλαια και να γίνει μια πρώτη σύσταση των ξένων, ενόψει της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Διαδικασία που, κατά πάσα βεβαιότητα, θα εκκινήσει, επί της ουσίας, μετά τον εκλογικό κύκλο-σχηματισμό κυβέρνησης.

Από XRIMA WEEK

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here