Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου της 4ης Απριλίου.

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ αναδείχθηκε ο Μάνος Μακρομάλλης, έχοντας ως στόχο να συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία του Συνδέσμου και την προσπάθεια ενίσχυσης του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία (έως τις 30/06/2025), έχει ως εξής:

  • Μάνος Μακρομάλλης (Δ/νων Σύμβουλος Excelon Financial Services), Πρόεδρος
  • Γιώργος Μαρκατάτος (Δ/νων Σύμβουλος Regate, Softone Group), Αντιπρόεδρος
  • Σωκράτης Αγγελακόπουλος (Συν-ιδρυτής Run4More), Γενικός Γραμματέας
  • Χρήστος Πέτσας (Δ/νων Σύμβουλος Modulus), Μέλος ΔΣ
  • Ιωάννα Ιωαννίδου (Δ/νων Σύμβουλος Allweb), Μέλος ΔΣ
  • Παναγιώτης Τσαντίλας (Δ/νων Σύμβουλος Paloservices), Μέλος ΔΣ

Αναπληρωματικά Μέλη του ΔΣ:

  • Σπύρος Καράμπαμπας (Ιδρυτής, Greek Technologies)
  • Γιώργος Κουρής (Δ/νων Σύμβουλος Vortex Software)

Ο νέος Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, κ. Μακρομάλλης, δήλωσε: «Στην εποχή της “Ελλάδας 2.0”, του ψηφιακού μετασχηματισμού και των καταιγιστικών εξελίξεων της τεχνολογίας, το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει μια μοναδική ευκαιρία να αναπτυχθεί, ενισχύοντας τις δυνάμεις και την εξωστρέφειά του. Στόχος του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι να εργαστούμε εντατικά, για να φέρουμε στο προσκήνιο τους δημιουργούς καινοτομίας της χώρας, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση του οικοσυστήματος, με στόχο να παράξουμε προστιθέμενη αξία, μέσα από στρατηγικές συνέργειες και συνεργασίες για τα μέλη μας».

Ο ΣΕΚΕΕ ιδρύθηκε το 2010 από 32 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Σήμερα εκπροσωπεί έναν δυναμικό κλάδο με περισσότερες από 70 εταιρείες, που απασχολούν περί τους 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου έχουν συνολικό κύκλο εργασιών περί τα 400 εκατ. ευρώ και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες. Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται από την ανάπτυξη εφαρμογών, που απευθύνονται στους τελικούς χρήστες, και τις υπηρεσίες στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, μέχρι την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών, mobile marketing, κ.ά.