Οι όροι συμμετοχής της Thrivest, ως ιδιώτη επενδυτή, στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank οριστικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Τράπεζα της Ελλάδος, με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – ΤτΕ, ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, Attica Bank, Thrivest.

Οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο συγχώνευσης της Attica Bank, σε μεταγενέστερο στάδιο, με την Παγκρήτια Τράπεζα, με στόχο την δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα της χώρας.