Μεγαλύτερη αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους για την περίοδο 2023-2025 περιμένει  τώρα η Alpha Finance για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, προβλέποντας αύξηση κερδοφορίας 14% λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και αναβαθμίζει τις τιμές στόχους για Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς προτείνοντας αγορές, με στόχους από 22%-32% υψηλότερα, σε σχέση με τις τιμές στην αγορά.

Θέτει νέες τιμές στόχους, στα 1,53 ευρώ για τη Eurobank,  τα 5,60 ευρώ για την ΕΤΕ και τα 2,82 ευρώ για την Πειραιώς.

Η Alpha Finance τονίζει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των ελληνικών τραπεζών αναφέροντας, ότι «οι τρέχουσες μετρήσεις τους (ρευστότητα, κεφάλαιο, ποιότητα περιουσιακών στοιχείων και κερδοφορία) και το επιχειρηματικό μοντέλο τους, υποδηλώνουν ότι -κατά την άποψή μας, οι κίνδυνοι είναι αρκετά περιορισμένοι έναντι του ανταγωνισμού τους, παγκοσμίως».

Όπως σημειώνει, ο το μέσο ποσοστό NPE των ελληνικών τραπεζών  μειώθηκε κατά 80 μονάδες βάσης στο 6,3%, η ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη αλλά άνετη με την αναλογία δανείων προς καταθέσεις στο 70%, τα ίδια κεφάλαια βελτιώθηκαν περαιτέρω (μέσος όρος FLCET 1 στο 13,7%, αυξημένος κατά 50 μονάδες βάσης στο τελευταίο τρίμηνο).

Η Alpha Finance εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες κινούνται με βάση το guidance για να επιτύχουν διψήφια ενσώματη απόδοση κεφαλαίων (ROTE) φέτος στο 12,6% για τη Eurobank στο 10,7% για την Εθνική Τράπεζα και στο 10,1% για την Τράπεζα Πειραιώς.

Εκτιμά επίσης ότι διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστές κερδών 5,8 η Eurobank, 6,1 η Εθνική και 4,5 η Πειραιώς, ενώ οι τιμές τους προς τη λογιστική αξία είναι αντίστοιχα στο 0,49%, το 0,59% και το 0,41%.

Έτσι, η Alpha Finance εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες φαίνονται σε καλή θέση να βελτιώσουν τα θεμελιώδη στοιχεία τους, παρά την αναταραχή στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Όπως σημειώνει «οι εγχώριες μακροοικονομικές συνθήκες εμφανίζονται καλύτερες από ότι πριν από λίγους μήνες, ενώ η πορεία των επιτοκίων συνεχίζει να στηρίζει τα έσοδά τους». Επιπλέον, οι βασικοί δείκτες τους (ρευστότητα, κεφάλαια, ποιότητα περιουσιακών στοιχείων και κερδοφορία) και το επιχειρηματικό τους μοντέλο υποδηλώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι αρκετά ανθεκτικές σε πιθανές εξωγενείς αναταραχές.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2022 ήταν ενδεικτικά των βελτιουμένων προοπτικών κερδοφορίας, γεγονός που ενθάρρυνε τις διοικήσεις να ανακοινώσουν αυξημένους στόχους κερδοφορίας για το 2023, με την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων σε διψήφια ποσοστά, με βάση συντηρητικές γενικά παραδοχές. Επιπλέον, οι διοικητικές ομάδες των τραπεζών τόνισαν την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου οργανικά, βάσει της οποίας, επανέλαβαν την πρόθεσή τους να επιβραβεύσουν τους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, αναπτύσσοντας παράλληλα τις τραπεζικές τους δραστηριότητες.

Η Alpha Finance προχωρά σε επικαιροποίηση των εκτιμήσεών της ενσωματώνοντας υψηλότερες προβλέψεις για τα έσοδα από τόκους, τα οποία αναμένει φέτος να αυξηθούν κατά 19%. Ως αποτέλεσμα, οι εκτιμήσεις κερδοφορίας είναι υψηλότερες κατά 14% για την περίοδο 2023-25 σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, γεγονός που οδηγεί και σε αντίστοιχη αύξηση των τιμών στόχων.

Σημειώνει επίσης, ότι παρά τη διόρθωση του περασμένου μήνα, οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν θετική απόδοση (+23% από την αρχή του έτους), έχοντας ξεπεράσει τις αντίστοιχες της ΕΕ (κατά 16%). Αν και αναμένει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη θα συνεχίσουν να βελτιώνονται, οι αναλυτές της χρηματιστηριακής εκφράζουν την άποψη ότι οι εξωτερικές και εσωτερικές αβεβαιότητες (τραπεζικός κλάδος διεθνώς και εσωτερικές εκλογές) ενδέχεται να διατηρήσουν την μεταβλητότητα βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η αποτίμησή τους στο 0,54x P/TBV σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη κερδοφορία (διψήφιο απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων) δικαιολογεί σημαντική ανάκαμψη μετά τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων.

Η χρηματιστηριακή καταλήγει, υπογραμμίζοντας τη θετική στάση της για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, δίνοντας σύσταση αγοράς και για τις τρείς τράπεζες που καλύπτει. Ειδικότερα, εκτιμά μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου για την Τράπεζα Πειραιώς (τιμή-στόχος € 2,82) λόγω της σταδιακής σύγκλισης της κερδοφορίας και της αποτίμησης σε σχέση με τις άλλες δύο τράπεζες, ενώ εκτιμά ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ανόδου και στις άλλες δύο τράπεζες, Εθνική Τράπεζα (τιμή-στόχος € 5,60) και Eurobank (τιμή-στόχος € 1,53).

ΝΑΚ