Τη σημαντική βελτίωση των ελληνικών εξαγωγών – αποτέλεσμα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αλλά και του ευρύτερου μακροοικονομικού και μακροκοινωνικού περιβάλλοντος – τόνισε από το βήμα του 7th Greek Exports Forum 2019 ο κ. Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Ο κ. Λαμπριανίδης επεσήμανε τις βελτιώσεις που συντελούνται στον Αναπτυξιακό νόμο, στη νομοθετική διάταξη για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας, όπως και στη δημιουργία δομής στήριξης των ΜΜΕ, η οποία θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω φιλικής ψηφιακής πλατφόρμας και θα διαθέτει σημεία φυσικής παρουσίας στα Επιμελητήρια όλων των νομών για να απευθύνονται οι επιχειρήσεις.

Tο 7th Greek Exports Forum, το συνέδριο – θεσμός για τον εξαγωγικό τομέα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 09 Μαΐου 2019, στο Athenaeum InterContinental Athens Hotel, παρουσιάζοντας το αύριο των ελληνικών εξαγωγών και τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη ανάπτυξή τους. 

Διοργανώθηκε φέτος για έβδομη συνεχόμενη χρονιά από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ), την Ethos Events, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Η Ομιλία του κ. Λόη Λαμπριανίδη στο 7th Greek Exports Forum 2019

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πέτυχαν τα τελευταία χρόνια να αυξήσουν σημαντικά τις εξαγωγές και συνολικότερα να στρέψουν την ελληνική παραγωγή προς τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά. Τα αποτελέσματα χωρίς να είναι συγκλονιστικά, είναι σίγουρα ευοίωνα! Αυτό οφείλεται ασφαλώς στις ίδιες τις επιχειρήσεις που έκαναν πολύ σημαντικά βήματα για να μπορέσουν να παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα. Και εξηγούμαι: Ίσως το πιο ενδεικτικό δείγμα αυτής της θετικής στροφής προκύπτει από τα στοιχεία για τις Δαπάνες Ε&Α, που αποτελεί τον πλέον αντιπροσωπευτικό δείκτη μετάβασης σε μια προηγμένη οικονομία της γνώσης. Οι δαπάνες λοιπόν των επιχειρήσεων για Ε&Α από ένα σχεδόν ασήμαντο 0,67% του ΑΕΠ το 2011, προσέγγισαν το 1% μεταξύ 2015-2016 και το 2017 έφτασαν στο 1,13%!  Δηλαδή, πρακτικά σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 6 χρόνια.

Ακόμα πιο ελπιδοφόρα ένδειξη είναι η σύνθεση αυτού του δείκτη. Τα 2 τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών για Ε&Α αφορά ιδιωτικές. Οι γνωρίζοντες θα θυμούνται το διαχρονικό πρόβλημα με τις δαπάνες Ε&Α, δηλ. την σχεδόν ανύπαρκτη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σ΄ αυτές. Επιτέλους, φαίνεται ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία αντιλαμβάνεται τον απολύτως κρίσιμο χαρακτήρα αυτού του μετασχηματισμού.

Στη συνέχεια θα αναφερθώ ενδεικτικά σε 3 νομοθετικές πρωτοβουλίες, σε τομείς ευθύνης μου, που στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα:

1ον Βελτιώσεις στον Αναπτυξιακό νόμο

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος συνδυάζει την εξωστρέφεια με τη συνεργασία, την απασχόληση με την καινοτομία, και πάνω απ’ όλα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την προστασία των δημόσιων πόρων, δεν «μοιράζει λεφτά» αλλά φέρνει επενδύσεις με διαφάνεια και στρατηγική στόχευση. Ένας από τους κεντρικούς στόχους του αναπτυξιακού νόμου είναι η ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας μας.

Παρακολουθούμε τη λειτουργία του νόμου και κάνουμε διορθωτικές κινήσεις: Κατανοούμε ότι χρειάζεται παντού να υπάρχει αξιολόγηση κατά την πορεία υλοποίησης των διαφόρων νομοθετημάτων και προγραμμάτων (“on going evaluation”) και στη συνέχεια να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και αυτό κάνουμε.

ΣΈχει σημασία να αναφερθώ σε τρεις σημαντικές τροπολογίες του Αναπτυξιακού Νόμου που ψηφίσθηκαν από τη Βουλή πρόσφατα:

Ο αναπτυξιακός έχει διαφορετικά καθεστώτα ώστε να απευθύνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης & να μπορεί να είναι πιο ευέλικτος σε σχέση με τους  περιορισμούς της ΕΕ, η οποία προβλέπει όριο 150 εκ. ανά καθεστώς.

1ον «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ»:  το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν τόσο έντονο, και το πλήθος των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στον προηγούμενο κύκλο τόσο μεγάλο, που η προβλεπόμενη χρηματοδότηση εξαντλήθηκε. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα έλλειψης  πόρων, καθώς αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα θα καλυφθεί όλη τη ζήτηση που θα δημιουργηθεί για επενδύσεις. Για το σκοπό αυτό μάλιστα έχει διασφαλισθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δάνειο και ήδη είναι διαθέσιμα 320 εκ.

Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα νέο λίγο διαφοροποιημένο καθεστώς προσανατολισμένο ειδικά στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το οποίο πρόκειται να προκηρυχθεί πάλι στα μέσα Ιουνίου).

2ον  Προκειμένου να επιταχύνουμε την καταβολή των ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο,

  • προχωρήσαμε σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά 25% αιτούνται και θα λαμβάνουν το 25% της ενίσχυσης, δηλαδή σε ένα πρώιμο και κρίσιμο για την υλοποίηση της επένδυσης στάδιο.
  • μειώνονται από 5 σε 3 τα έτη στα οποία μπορεί να γίνει η αξιοποίηση του συνόλου του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής. Επιπλέον η αξιοποίηση της ενίσχυσης αρχίζει από το 50% της υλοποίησης και όχι όταν ολοκληρωθεί η επένδυση.

3ον Εξακολουθεί να υπάρχει θέμα με τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων παρόλο που δεκαπλασιάσαμε τις αμοιβές και διπλασιάσαμε τον αριθμό των μελών των αντίστοιχων μητρώων αξιολογητών και ελεγκτών. Για αυτό αλλάξαμε τους όρους με τους οποίους πραγματοποιείται ο ενδιάμεσος έλεγχος  (50%) των επενδυτικών σχεδίων των Ν.4399/2016 και 3908/2011.

Έτσι, ο επιχειρηματικός φορέας θα μπορεί να βεβαιώνει με δική του ευθύνη την υλοποίηση  του 50% του επενδυτικού του σχεδίου, εφόσον η δήλωση αυτή που θα συνοδεύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις από ορκωτό ελεγκτή και μηχανικό, ότι η υλοποίηση είναι σύμφωνη με τους όρους του θεσμικού πλαισίου και της απόφασης υπαγωγής.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να επιταχυνθεί η πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

2ον Δημιουργία δομής στήριξης των ΜΜΕ

Στις αρχές Απριλίου ψηφίστηκε ο Ν.4605/2019 που προβλέπει τη δημιουργία της Δομής Στήριξης των ΜΜΕ. Η Δομή θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω φιλικής ψηφιακής πλατφόρμας και θα διαθέτει σημεία φυσικής παρουσίας στα Επιμελητήρια όλων των νομών για να απευθύνονται οι επιχειρήσεις.

Με αυτό τον τρόπο, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, θα προσφέρονται σε επίπεδο νομού υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στηριζόμενες σε αναλύσεις στοιχείων, που θα γίνονται σε κεντρικό επίπεδο από εξειδικευμένα στελέχη.

Παράλληλα οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται εξατομικευμένα με  στόχο την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους ικανότητας.

Η Δομή θα εποπτεύεται από ένα Επιτελικό Όργανο Διοίκησης, στο οποίο θα συμμετέχουν οι Γ.Γ. του ΥΠΟΙΑΝ και εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το όργανο αυτό θα καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τα αποτελέσματά τους.

Οι κατά τόπους δομές θα στεγαστούν στα 59 Επιμελητήρια της χώρας και θα απασχοληθούν συνολικά 220 σύμβουλοι σε όλη την Ελλάδα. H προκήρυξη για την επιλογή των στελεχών θα ανακοινωθεί στα τέλη Μαΐου.

3ον  Ενίσχυση επιχειρήσεων σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιοχές της χώρας

Με στόχο την άμβλυνση των σημαντικών περιφερειακών ανισοτήτων, ψηφίστηκε νομοθετική διάταξη στα μέσα Απριλίου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

Η υποστήριξη θα παρασχεθεί μέσω κάλυψης μέρους των λειτουργικών εξόδων τους για διάστημα 2 ετών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να εξέλθουν οριστικά από τα συσσωρευμένα προβλήματα που προκάλεσε η κρίση και να προχωρήσουν σε επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την προώθηση των εξαγωγών τους και την αύξηση της απασχόλησης.

Η ιεράρχηση των περιοχών της χώρας με κριτήριο την αναπτυξιακή τους δυναμική έγινε με επεξεργασία δεδομένων που επέτρεψαν την απεικόνιση της πολυδιάστατης έννοιας της τοπικής ευημερίας και ανάδειξης των χωρικών ανισοτήτων.

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες που απεικονίζουν την οικονομική, εκπαιδευτική και δημογραφική διάσταση των περιοχών. Η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών θα τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα Ιουνίου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως η επιτυχία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων κατέστη εφικτή, γιατί πέραν των προσπαθειών των ίδιων των επιχειρήσεων, βελτιώθηκε σημαντικά το μακροοικονομικό και μακροκοινωνικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα υπήρξε: Σταθεροποίηση της οικονομίας, Δημοσιονομική σταθερότητα, Σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, Αύξηση του ΑΕΠ, Αύξηση των εγχώριων και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, Κοινωνική ειρήνη και Δημιουργία θεσμικού περιβάλλοντος πιο ευνοϊκού για την υγιή επιχειρηματικότητα.

Συνοπτικά υπάρχουν πια αρκετά σαφείς ενδείξεις αντιληπτές από κάθε επιχειρηματία πως το καράβι της οικονομίας μας έχει στρέψει την πλώρη προς τη σωστή κατεύθυνση, έστω και αν το λιμάνι είναι ακόμα μακριά.  Επομένως καμία χαλάρωση δεν δικαιολογείται, αλλά αν καταφέρουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε αυτή την πορεία, το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας σύντομα θα μας εκπλήξει όλους ευχάριστα.

Βέβαια για αυτό θα έλεγα πως είναι καθοριστική μια ελάχιστη πολιτική και κοινωνική συναίνεση έστω συνεννόηση, που δυστυχώς δεν είναι προφανής σήμερα, αλλά μπορούμε και πρέπει να την κατακτήσουμε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here