Γράφει η «ξενοδόχος»

  • Σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου βρίσκεται η ΛΑΜΨΑ, μετά και την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

Στόχος,

  • «να επιτύχει όρους συμφερότερους από τους ισχύοντες, με σκοπό τον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Ο όμιλος (Μεγάλη Βρετανία, King George, Athens Capital, Hyatt Belgrade, Sheraton Rhodes, Excelsior) πέτυχε στο πρώτο μισό του 2022
κύκλο εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 39,03 εκατ. έναντι 9,99 εκατ. της ίδιας περιόδου του 2021 έχοντας επίσης σημειώσει αύξηση έναντι του των 32,94 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 1,08 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών της συγκριτικής περιόδου 2021 και κερδών ύψους 1,94 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, έχοντας πιεστεί, ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης:

Η αύξηση του κόστους ενέργειας της εταιρείας ήταν 1 εκατ. ευρώ ή 159% σε σχέση με το 2021 και 750 χιλ. ευρώ ή 89% σε σχέση με το 2019. Σημαντικές ήταν και οι αυξήσεις των τιμών σε μία σειρά προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, αναλώσιμα, υλικά κλπ) καθώς και των μεταφορικών εξόδων λόγω της υψηλής αύξησης της τιμής των καυσίμων.

  • Σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019, στο α’ εξάμηνο του 2022, στα ενοποιημένα μεγέθη περιλαμβάνεται και το 5άστερο Athens Capital στο Σύνταγμα, του οποίου η συνεισφορά στις πωλήσεις 5,098 εκατ. ευρώ, στο EBITDA 1,553 εκατ. ευρώ, και στα κέρδη περιόδου 1 εκατ. ευρώ.

Για το υπόλοιπο του έτους, οι προοπτικές είναι εξίσου θετικές και αναμένεται η χρήση να κλείσει με εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων, αν και με πιεσμένη κερδοφορία.

  • «Ο πόλεμος στην Ουκρανία θέτει περαιτέρω προκλήσεις για την οικονομία. Εκτός από το καθαρά ανθρώπινο επίπεδο που είναι και το σημαντικότερο σε κάθε περίπτωση, η αναταραχή που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο από τις αρχές του 2022 λόγω της πολεμικής σύρραξης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έχει προκαλέσει μία σειρά από επιπτώσεις διεθνώς κυρίως σε επίπεδο τιμών πρώτων υλών και ενέργειας.
    Ο όμιλος δεν έχει σημαντική έκθεση στις αγορές της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ενώ οι επαφές μας με τα κύρια δίκτυα κρατήσεων (Βόρειας Αμερικής και Δυτικής Ευρώπης), δηλαδή τουριστικοί οργανισμοί, ταξιδιωτικά γραφεία, τοπικά γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας και οργανωτές συνεδρίων – groups, μας επιβεβαιώνουν ότι δεν υφίστανται λόγοι ακυρώσεων ή περιορισμών στις μετακινήσεις ως απόρροια των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου δεν αναμένονται άμεσες ή έμμεσες αρνητικές συνέπειες, στα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2022 εξ’ αυτού του λόγου.
    Οι αρνητικές επιπτώσεις όμως της ενεργειακής κρίσης είναι σημαντικές και αναμένεται να παρουσιάσουν επιδείνωση στο β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Η αύξηση του κόστους ενέργειας και οι αυξήσεις των τιμών σε μία σειρά προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, αναλώσιμα, υλικά κλπ) καθώς και των μεταφορικών εξόδων λόγω της υψηλής αύξησης της τιμής των καυσίμων αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κερδοφορία του ομίλου»

 

Επισημαίνεται εδώ ότι τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκε η πώληση στον ισπανικό όμιλο Azora Group του ακινήτου για το Sheraton Rhodes στη Ρόδο έναντι τιμήματος 43,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της επικέντρωσης της δραστηριότητας της εταιρείας σε κεντρικά ξενοδοχεία πόλεων, ενισχύοντας τη θέση της τόσο επιχειρηματικά όσο και κεφαλαιακά.