Το θέμα της Eπιστρεπτέας Προκαταβολής 7 θέτει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων σε επιστολή του προς τους κ.κ. Χρήστο Σταϊκούρα, υπουργό Οικονομικών και Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, προετοιμάζεται ο 7ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής, που θα αφορά την απώλεια τζίρου ολόκληρου του πρώτου τριμήνου του έτους και θα περιλαμβάνει αυξημένα κατώτατα ποσά για την εστίαση και τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

  •  «Πιστεύουμε πως ανάλογη ευνοϊκή αντιμετώπιση θα πρέπει να έχουν και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα». 

Όπως αναφέρει ο ΣΕΤΕ, λόγω της απαγόρευσης μετακινήσεων, της υποχρεωτικής καραντίνας που έχει επιβληθεί στις αφίξεις από το εξωτερικό, αλλά και των υπολοίπων περιοριστικών μέτρων που έχουν εφαρμοστεί, οι τουριστικές επιχειρήσεις στερούνται ουσιαστικά αντικειμένου δραστηριότητας και είτε έχουν υποχρεωθεί να διακόψουν μόνες τους τη λειτουργία τους, είτε παραμένουν τυπικά μόνο ανοικτές, στερούμενες εσόδων.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει και ως προς το συγκεκριμένο μέτρο (όπως άλλωστε έχει συμβεί με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, την αναστολή καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών υποχρεώσεων κλπ) κλάδοι όπως τα τουριστικά καταλύματα, τα τουριστικά πρακτορεία, οι μεταφορές κλπ να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο με τις κλειστές επιχειρήσεις και να προβλεφθούν και για αυτές αντίστοιχα αυξημένα κατώτατα ποσά.

Σε έτερη επιστολή του προς το κυβερνητικό επιτελείο ο ΣΕΤΕ καταθέτει και πρόταση για συμψηφισμό μεταξύ χρηματοδοτικών εργαλείων, δεδομένου ότι το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας είναι ένα από τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, καθώς επί ένα έτος είτε υπολειτουργούν ή παραμένουν κλειστές.

  • «Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος προτείνουμε και την εξής λύση, η οποία, μάλιστα, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί, για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούν, στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, ενισχυόμενες με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 
  • Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του συγκεκριμένου κινήτρου θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να αξιοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών, με τους ακόλουθους περιορισμούς:

α. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησης του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών και

β. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

  • Κατά το έτος 2020, οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν παρουσίασαν κέρδη, αλλά μεγάλες ζημιές με αποτέλεσμα, αν και πληρούνται οι υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις, να μην μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου κινήτρου.
  • Προτείνουμε, λοιπόν, να παρέχεται σε αυτές η δυνατότητα να συμψηφίσουν το ποσό της δικαιούμενης φοροαπαλλαγής με το επιστρεπτέο μέρος της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» που έλαβαν. Πρόκειται για μια λύση που μπορεί να δώσει οικονομική ανάσα σε αρκετές επιχειρήσεις και να βοηθήσει στη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους», όπως αναφέρει ο ΣΕΤΕ. 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here