Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πληροφοριακό δελτίο για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «STERNER STENHUS GREECE AB» προς τους μετόχους της Pasal.

Η πρόταση προβλέπει την αγορά της κάθε μετοχής έναντι 0,71 ευρώ, ενώ η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Νοεμβρίου.

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Sterner Stenhus Greece και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Προτείνων:

  1. δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) και
  2. σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Τέλος, ο Προτείνων έχει δηλώσει ότι δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here