Στην εποχή της γνώσης η διαρκής ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, στην πράξη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχειρηματική επιβίωση και επιτυχία. Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων από το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, βελτιώνει τις δυνατότητες προσαρμογής σε νέα μοντέλα οργάνωσης των επιχειρήσεων, που είναι αναγκαία προϋπόθεση  για την μετάβαση στη νέα εποχή.

Ο ΣΕΒ στηρίζει συστηματικά τις επιχειρήσεις-μέλη του για την ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους με την κοινή πρωτοβουλία «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ».  Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας είναι το πρόγραμμα υποτροφιών που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία του ALBA με τον ρόλο και τη στρατηγική του ΣΕΒ για την ανάπτυξη και παραγωγική μεγέθυνση των επιχειρήσεων. 

Οι υποτροφίες ΣΕΒ και ALBA προσφέρουν ευκαιρίες μετεκπαίδευσης στους εργαζόμενους, ενώ οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, αλλά ιδιαίτερα οι ΜμΕ, ενισχύουν τις ικανότητές τους σε όρους ανταγωνιστικότητας, εταιρικής διακυβέρνησης, εξωστρέφειας, καινοτομίας, παραγωγικότητας, μάρκετινγκ κοκ.  Η επένδυση στη διαρκή γνωσιακή εξέλιξη των εργαζομένων έχει μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και τη μακρόπνοη επαγγελματική προοπτική τους καθώς, διεθνώς, ολοένα και περισσότερο, η παροχή ευκαιριών μετεκπαίδευσης αποτελεί παράγοντα αξιοπιστίας και καλής φήμης των επιχειρήσεων και βελτιώνει τις δυνατότητες προσέλκυσης ικανού ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Οι υποτροφίες του ΣΕΒ – ALBA, που διανύουν, ήδη, τον έβδομο κύκλο τους, καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και απευθύνονται σε στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις–μέλη του Συνδέσμου. Από το 2017, 46 υπότροφοι προερχόμενοι από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, έχουν ενταχθεί σε ένα από τα προγράμματα του ALBA. Από αυτούς, 30 επέλεξαν το ALBA MBA και οι υπόλοιποι κάποιο από τα MSc. προγράμματα.

Σχολιάζοντας αυτή  την ευκαιρία που παρέχεται για τη μετεκπαίδευση στελεχών μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου, δήλωσε: «Σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, η απάντησή μας είναι η συνεχής μάθηση ώστε να προσαρμοζόμαστε άμεσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που προκύπτουν και θα προκύπτουν στη νέα κανονικότητα. Το Alba και ο ΣΕΒ έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας σε μια συμμαχία γνώσης, «Μαζί στη Γνώση», δημιουργώντας ένα οικοσύστημα συνεχούς μάθησης για να βοηθούμε τα στελέχη και την επιχειρηματική κοινότητα να μαθαίνουν διαρκώς και να αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να προσαρμόζονται και να διαχειρίζονται με επιτυχία τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις».

Ο  Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, σημείωσε: «Η διεύρυνση των ικανοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου με γνώσεις σε θέματα όπως στρατηγική σκέψη, διαχείριση αλλαγής, διοίκηση ομάδων, διαπραγματευτική ικανότητα, διοίκηση καινοτομίας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του ΣΕΒ.  Ο ΣΕΒ με το ΑLBA συμπράττουν στην πρωτοβουλία «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» με στόχο να δημιουργήσουν τις απαραίτητες γέφυρες γνώσης που βοηθούν το ανθρώπινο κεφάλαιο να γίνει ο καταλύτης της επιτυχίας των επιχειρήσεων. Εστιάζουμε σταθερά σε πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τις τεχνολογικές και διοικητικές γνώσεις των στελεχών, οι οποίες οδηγούν σε μία καινοτόμο οικονομία. Ξεκάθαρος στόχος της σύμπραξης είναι η ενίσχυση των σημερινών εργαζομένων ώστε να εξελιχθούν στους ηγέτες στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της καινοτομίας και της πράσινης οικονομίας». 

Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές για τα ακόλουθα προγράμματα:
• The Alba MBA
• MSc in Finance
• MSc in International Business & Management
• MSc in Business for Lawyers
• MSc in Strategic Human Resources Management
• MSc in Marketing
• MSc in Entrepreneurship.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά εδώ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αντωνίνα Καλκαβούρα, (210 8964531 -ext. 2253, email: Akalkavoura@alba.acg.edu) ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας.