Στην ανάκληση του πληρεξουσίου που είχε χορηγήσει στους κ.κ. Ι. Βενιέρη, Αλ. Εξάρχου και Ι. Κατσούδα από τις 30 Μαρτίου για την εκπροσώπησή της στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της “Ελλάκτωρ” προχώρησε η Greenhill Investments, συμφερόντων των κ.κ. Δημητρίου Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη.

Η μόνη διαφορά είναι πως τη θέση του Ι. Κατσούδα παίρνει ο Ιωάννης Ηρειώτης, ενώ στο σχήμα των αντιπροσώπων παραμένουν ο Ιάκωβος Βενιέρης και ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Κατά τα άλλα από την δήλωση-εξουσιοδότηση που έχει στείλει ο Δ. Μπάκος στην Ελλάκτωρ κατόπιν και επιστολής της Aeolus Investors (100% θυγατρική της Farallon για την οποία έγινε πολύ θόρυβος στην προηγούμενη Γ.Σ) στη συνέλευση θα παρουσιάσει 42.980.666 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν συνολικά στο 20,0589% της Ελλάκτωρ.

Η Pemanoaro Limited των αδελφών Καλλιτσάντση, ελέγχει συνολικά 11..835.210 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 5,5235% της Ελλάκτωρ.

  • H πλευρά της Greenhill Investments, συμφερόντων των εφοπλιστών Δ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη, έχει ήδη διατυπώσει την άρνησή της να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ζητώντας την αλλαγή της διοίκησης Ξενόφου
  • Για να εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να συναινέσουν τα 2/3 των παρισταμένων μετόχων.
  • Η πλευρά της Greenhill ελέγχει αθροιστικά το 25,5% της εταιρείας και ένα επιπλέον 5%-6% των μετόχων συντάχθηκε με το δικό της μέτωπο στην προηγούμενη γενική συνέλευση.
  • Κατά συνέπεια, θα απαιτηθεί απαρτία τουλάχιστον 90% προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκριση ή να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις μετοχικές ισορροπίες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα.
  • Αστάθμητος παράγοντας θεωρείται το ποσοστό ύψους 4,9% που ελέγχει ο εφοπλιστής κ. Παναγιωτίδης και το οποίο στη συνέλευση του περασμένου Ιανουαρίου, που εξασφάλισε την αλλαγή διοίκησης και την αποχώρηση της πλευράς Καλλιτσάντση, είχε ταχθεί με την πλευρά της Greenhill.

Η εταιρική ανακοίνωση:

“Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η “Εταιρεία”) ενημερώνει για γνωστοποιήσεις, που της κοινοποιήθηκαν στις 19.04.2021 & 20.04.2021 από μετόχους της (GREENHILL INVESTMENTS LIMITED,) και υπόχρεα πρόσωπα (AKRON TRADE AND TRANPORT S.A., ICEBERG CAPITAL LIMITED, Δημήτριος Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης), σχετικά με την ανάκληση πληρεξουσίου, το οποίο παρείχε δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, βάσει των διατάξεων του ν. 3556/2007 (άρθρα 9 και 10 (η)), της 02.04.2021 και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής, και συγκεκριμένα:

Η GREENHILL INVESTMENTS LIMITED μέτοχος της Εταιρείας (η οποία ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, και η οποία, μαζί με την AKRON TRADE AND TRANPORT S.A, ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) ανακαλεί το από 30.03.2021 πληρεξούσιό της, το οποίο παρείχε στους κ.κ. Ιάκωβο Βενιέρη, Αλέξανδρο Εξάρχου και Ιωάννη Κατσούδα, ως πληρεξουσίους του ανωτέρω μετόχου δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου κατά τη διακριτική τους ευχέρεια για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (02.04.2021 και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής), για το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η μέτοχος και τα οποία είναι 42.980.666, δηλαδή ποσοστό 20,0589% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here