Με το “δεξί” η χθεσινή πρώτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  Με 79 μετοχές στο “συν” αλλά τα Mezzs να “κλέβουν” την παράσταση. Ο λόγος για τα Cairo Mezz (της Eurobank) και Phoenix Vega Mezz (της Πειραιώς).
Με +7,91% στα 0,1556 και με +9% στα 0,0642 ευρώ με συναλλαγές 500.000 τμχ και 3.400.000 τμχ αντίστοιχα.
  • Προφανώς στα mezz παίζεται “αέρας”, intraday αλλά μεγάλο μέρος αφορά στα μεγάλα χαρτοφυλάκια.
Τι είναι ένα Mezz, λ.χ. το “παλαιότερο” CairoMezz;
Aποτέλεσμα του προγράμματος τιτλοποίησης Cairo (ύψους 7,5 δισ.€ από τα οποία τα 4,8 δισ. € ήταν μη εξυπηρετούμενα πελατών λιανικής-Cairo 1 και Cairo 2 και μη εξυπηρετούμενα ΜμΕ και μεγάλων επιχειρήσεων-Cairo 3-).
  •    Τα έσοδα της νέας εταιρείας (την αρχική εύλογη αξία η Deloitte την είχε αποτιμήσει στα 57,4 εκατ.€) θα προέρχονται από την επιτυχή διαχείριση των “κόκκινων” δανείων, από την ανάκτηση αξίας από μέρος δανείων, που δεν εξυπηρετούνται.
   Εάν υποτεθεί, πως κάποιος βλέπει πως αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει, άρα θα ανακτάται αξία η αποτίμηση του CairoMezz θα αυξάνεται.
   Κάτι ανάλογο ισχύει και για το-γνωστό και ως- ΦΒΜΕΖΖ της Πειραιώς.