“Στο Χρηματιστήριο μαζεύουν…μεζέδες”, σημείωνε το Banks.com.gr στις 29 Απριλίου.
Σήμερα, οι συνθήκες ωρίμανσης πληρούνται, με αποτέλεσμα τις τελευταίες 2 συνεδριάσεις κυρίως το Phoenix Vega Mezz (της Πειραιώς) και δευτερευόντως το Cairo Mezz (της Eurobank) να υπερ-αποδίδουν έναντι της φοβισμένης και διστακτικής χρηματιστηριακής αγοράς.
Ο λόγος;
  • H ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, η συνακόλουθη επιβεβαίωση του πως ακριβώς λειτουργούν και αποδίδουν τα mezzanines.
Ήδη το “καλάθι” της Πειραιώς “έκανε ταμείο” 8 εκατ. € (στο 9μηνο) και άλλα 7,5 εκατ. € (πριν κλείσει το πρώτο τρίμηνο 2022) με τα κουπόνια των ομολόγων σταθερά στο 9% και 10%.
Η θεωρία:
  • Μέχρι το 2064 (που λήγουν οι ομολογίες) το “καλάθι” μπορεί να δίνει σταθερά απόδοση, κάτι σαν συγχρονο cash cow machine.
Προοπτικά, όσο προχωρά και η ανακτησιμότητα αξίας από τις πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού, που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους Phoenix Vega Mezz και Cairo Mezz τόσο θα ενισχύεται η “καθαρή θέση”.
Μέρος της οποίας θα φτάνει μέχρι τον τραπεζικό λογαριασμό των επενδυτών/μετόχων.