Στην πώληση 40.000 μετοχών προχωρά η ΚΡΙ-ΚΡΙ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 08/07/2020 σε πώληση 40.000 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,8008 ευρώ έκαστη».

Η εισηγμένη ανακοίνωσε στις 08/07 τη διανομή μικτού μερίσματος 0,180 ευρώ/μετοχή, αποφασίζοντας τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της εταιρείας έως το 0,5% του συνολικού αριθμού των μετοχών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here