της Ελενας Ερμείδου

Ασθενική ανάπτυξη, αύξηση των ανισοτήτων με τόνους αισιοδοξίας διαφαίνεται το 2020 για τους ισχυρούς επικεφαλής οικονομολόγους κορυφαίων διεθνών οργανισμών το 2020 συμπεραίνει έρευνα του World Economic Forum 2020 το οποίο πραγματοποιείται 21-24 Ιανουαρίου στο Νταβός της Ελβετίας.

Οι Προοπτικές του 2020

Οι ισχυροί προβλέπουν ότι οι αλλαγές που θα συντελεστούν στο τομέα της τεχνολογίας θα είναι πιο δυναμικές σε σχέση με το 2019 και θα διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2020. Οι διαδικασίες αυτοματοποίησης των υπηρεσιών θα συνεχιστούν, ούτως και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν αντίστοιχα την αυτοματοποίηση των παραγωγικών τους διαδικασιών.

Ωστόσο, τα αποτελέσματ της έρευνας δείχνουν να αμφισβητείται η πολιτική για την ανάπτυξη. Τα μέσα για την εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής, τον περιορισμό των αρνητικών διαταραχών, ή διαφορετικά την δημιουργία μία θετικής οικονομικής δυναμικής χάνουν έδαφος, με τα επιτόκια και σε πολλές βασικές περιοχές να κλείνουν στο μηδέν.

Η νέα δυναμική της ψηφιακής οικονομίας βρίσκει τις Αρχές του Ανταγωνισμού σε μία ασθενή σχέση και με μία ξεπερασμένη εργαλειοθήκη.

Επιπλέον, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που διενεργούνται  στις ημέρες μας οδηγούν προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει την πράσινη ανάπτυξη, και μία όλο πιο δίκαια προσαρμογή στην κοινωνία που γηράσκει. Οι διαταραχές που σημειώθηκαν από τις παρεμβάσεις της τεχνολογίας θα συνεχιστούν και το 2020, ενώ θα προστεθούν και άλλες όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα cyber χτυπήματα.

Οσο δε, δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς τα διαρκώς οικονομικά προβλήματα και η πόλωση που προκύπτει από αυτά τα προβλήματα, τα κύματα των οικονομικών αναταραχών θα συνεχιστούν.

Επενδύσεις και προτεραιότητες

Η ευελιξία στην διαμόρφωση πολιτικής και πολιτικές επιχειρηματικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική για να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν ένα είδος καλύτερης οικονομικής ανάπτυξης. Θα χρειαστεί για παράδειγμα ένας παγκόσμιος συντονισμός για τον σχεδιασμό πιο δίκαιων φορολογικών δομών και αυτό φαίνεται να είναι εφικτό χάριν των προσπαθειών που έχει καταβάλλει ο ΟΟΣΑ για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την μετατόπιση των κερδών.

Μία τέτοια συμφωνία είναι καθοριστικής σημασίας στο δρόμο για την μετάβαση στην νέα οικονομία παρέχοντας πόρους για την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού αλλά και  την διαμόρφωση ενός ισχυρού κοινωνικού ιστού.

Υπάρχει επίσης μία νέα τάση γύρω από την πολιτική προσέγγισης της καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση μεθοδολογίας της έρευνας και το τι είναι καινοτομία μέσω μιας προσέγγισης που στοχεύει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών προκλήσεων. Σημειώθηκε επίσης πρόοδος όσον αφορά τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των εμπορικών εντάσεων οι οποίες εντάξεις έδειξαν σημάδια μείωσης  στα τέλη του περασμένου έτους.

Από την πλευρά των εταιρειών, αναπτύσσεται μία σημαντική δυναμική για επιχειρηματικές δράσεις που έχουν να κάνουν με  περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και ξεκινούν τη νέα δεκαετία. Ο αριθμός των προσπαθειών για την μέτρηση του αντίκτυπου δράσεων στις επιχειρήσεις είχε αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καθώς προς την κατεύθυνση της ποσοτικοποίησης βοηθούν οι δείκτες για το περιβάλλον την κοινωνά και την διακυβέρνηση. Ανάλογες μετρήσεις πρέπει να εφαρμοστούν για τον κοινωνικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο της λογοδοσίας.

Ένα άλλο σημείο είναι η χάραξη πολιτικής για την μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων του 2020 καλούνται να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για να ενισχύσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους, εστιάζοντας στην εξορθολογισμό της αναφοράς των δεικτών ESG, καθώς και την ενδυνάμωση της μεσαίας διοίκησης για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here