Επιχειρηματικός Τομέας: Πρόσφατες Εξελίξεις και οι Επιδόσεις Επιλεγμένων Κλάδων.

Σε ρυθμούς ισχυρής ανάπτυξης κινήθηκε η ελληνική οικονομία για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά την πανδημία, καθώς το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 5,9% το 2022 σε συνέχεια της αύξησης 8,4% το 2021.

Το έτος 2022 σηματοδοτήθηκε από την “εκτίναξη” του κόστους της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο, την αύξηση του πληθωρισμού και την έναρξη της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δημιουργώντας πολυδιάστατα προβλήματα στην αγορά. Ωστόσο, παρά τις δύσκολες αυτές συνθήκες, η ελληνική οικονομία κατάφερε να καταγράψει σημαντική ανάπτυξη.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας είναι θετικές και για το 2023, καθώς αναμένεται περαιτέρω άνοδος του ΑΕΠ έστω και με χαμηλότερο ρυθμό, της τάξης του 2,5%, ποσοστό όμως ελαφρώς υψηλότερο των αρχικών προβλέψεων. Οι πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες εντάθηκαν το 2022 σταδιακά αποκλιμακώνονται, τάση η οποία τροφοδοτείται από την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Οι εξελίξεις αυτές βελτιώνουν το γενικότερο οικονομικό κλίμα και δημιουργούν προσδοκίες για ταχύτερη και εντός του έτους επαναφορά της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα.

Εν αναμονή λοιπόν των θετικών εξελίξεων στην οικονομία μας, ενδιαφέρον έχει να αποτυπωθούν οι τάσεις που χαρακτήρισαν τους διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τα προηγούμενα έτη, όπως αυτές προκύπτουν από τα οικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών.

Η νέα έκδοση της ICAP CRIF “Κορυφαίοι Κλάδοι στην Ελλάδα” περιλαμβάνει μία σύντομη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων για 51 επιλεγμένους κλάδους, συγκεντρώνοντας ουσιαστική πληροφόρηση που αντλείται από τις Κλαδικές Μελέτες που εκδίδει ο Όμιλός μας.

Σαφώς, με την ομαλοποίηση της αγοράς από τα μέσα σχεδόν του 2021 και την επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή πορεία ο ελληνικός εταιρικός τομέας επανήλθε δυναμικά, πετυχαίνοντας σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και εντυπωσιακή διεύρυνση της κερδοφορίας του το 2021. Ανάκαμψη παρουσίασαν όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας αλλά σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας.

Ενδεικτικά, οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στους κλάδους που παρουσιάζονται στην έκδοση κατάφεραν να διαχειριστούν καλύτερα τα κόστη τους, με αποτέλεσμα να αυξήσουν το περιθώριο καθαρού κέρδους. Επιπλέον, αξιόλογη βελτίωση παρουσιάζουν και οι μέσοι δείκτες αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων των συγκεκριμένων κλάδων.

Εξετάζοντας αρχικά τις εταιρείες του Μη Χρηματοπιστωτικού Τομέα (δείγμα 20.931 επιχειρήσεων) προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε σημαντικά κατά 26,2% το 2021 σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε €183,0 δισ., (έναντι €145,0 δισ. το 2020). Επισημαίνεται ότι, οι πωλήσεις αυξήθηκαν και στους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού). Την μεγαλύτερη (ποσοστιαία) αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων (105,8%) και ακολούθησε ο κλάδος της Ενέργειας – Ύδρευσης (53,0%). Έπονται οι κλάδοι της Μεταποίησης (31,5%) και των Λοιπών Υπηρεσιών (20,4%). Τη μικρότερη άνοδο κατέγραψε ο κλάδος των Ορυχείων – Λατομείων (7,0%).

Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), το 2021 σε σχέση με το 2020, διαπιστώνονται τα εξής:

-Παράλληλα με την αύξηση των συνολικών πωλήσεων (26,2%) ενισχύθηκαν και τα μεικτά κέρδη με τον ίδιο σχεδόν ρυθμό (26,1%).
-Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν σε αρκετά μικρότερο ποσοστό (10,9%), οι δε χρηματοοικονομικές δαπάνες διευρύνθηκαν μόλις κατά 1,8%.
-Οι παραπάνω μεταβολές συνέβαλαν στην εντυπωσιακή αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν (126,8%) το 2021/2020.
-Σημαντική είναι και η αύξηση του μη λειτουργικού αποτελέσματος, κατά 69,4%.
-Οι προαναφερόμενες εξελίξεις οδήγησαν στην κατακόρυφη αύξηση των καθαρών κερδών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €11,8 δισ. το 2021 από €4,2 δισ. το προηγούμενο έτος.

Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των 20.931 εταιρειών (76,1%) ήταν κερδοφόρες το 2021, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχαν οι κλάδοι της Μεταποίησης και του Εμπορίου.

Αναφορικά με τους επί μέρους κλάδους (του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα), ένας μόνο ήταν ζημιογόνος το 2021, ενώ οι υπόλοιποι ήταν κερδοφόροι. Συγκεκριμένα, ο κλάδος των Ορυχείων – Λατομείων κατέγραψε ζημίες το 2021, σημαντικά όμως μειωμένες σε σχέση με το 2020. Οι υπόλοιποι κλάδοι εμφάνισαν εντυπωσιακή αύξηση στην κερδοφορία τους, στην πλειοψηφία δε αυτών τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν. Σε απόλυτα μεγέθη, τα υψηλότερα κέρδη κατέγραψε ο κλάδος της Μεταποίησης (€3,71 δισ.) και ακολούθησαν οι κλάδοι του Εμπορίου (€2,97 δισ.) και των Λοιπών Υπηρεσιών (€2,16 δισ.).

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την έκθεση