Ισχυρά ενοποιημένα κέρδη ύψους 191,2 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2021, έναντι ζημιών 52 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσίασε η Lamda Development.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της εταιρείας την 31.12.2021 ανήλθε σε €1.362 εκατ. (ήτοι €7,73 ανά μετοχή), αυξημένη κατά 24% έναντι της 31.12.2020.

Επισημαίνεται ότι τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας όσο και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση ποσού €316 εκατ. που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των επενδυτικών ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA, προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ανήλθαν σε €40 εκατ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 65% έναντι του 2020. Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω (α) της σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των εμπορικών κέντρων κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου 2021 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021), η οποία υπερκάλυψε τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας που καταγράφηκαν κατά το α’ εξάμηνο 2021 και (β) της θετικής επίπτωσης από την πλήρη ενοποίηση της Μαρίνας Φλοίσβου για το σύνολο του έτους και της συνεισφοράς της Μαρίνας Αγ. Κοσμά κατά το β’ εξάμηνο 2021.

Τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το 2021 ανήλθαν σε €45 εκατ., αυξημένα κατά 23% έναντι του 2020. Οι κύριοι παράγοντες της εν λόγω ενίσχυσης ήταν η αύξηση των πωλήσεων των καταστημάτων (+36% έναντι του 2020), λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας (+8% έναντι του 2020) και της αυξημένης δαπάνης ανά επισκέπτη. Επισημαίνεται ότι για το σύνολο του έτους 2021 η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των εμπορικών κέντρων επιβαρύνθηκε σημαντικά λόγω (α) της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου 3 μηνών  και (β) της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα των καταστηματαρχών/μισθωτών για συνολική περίοδο 6 μηνών (Ιανουάριος-Ιούνιος) με μείωση ενοικίων κατά ποσοστό 40%. Επισημαίνεται ότι τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων το 2021 διαμορφώθηκαν περίπου €19 εκατ. χαμηλότερα έναντι της ιστορικά υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας το 2019, που ήταν €64 εκατ.

Τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €14 εκατ., έναντι €5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2020. Να σημειωθεί όμως ότι την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 τα Εμπορικά Κέντρα παρέμειναν ουσιαστικά κλειστά, καθιστώντας τη σύγκριση πρακτικά άνευ αντικειμένου. Αξίζει να τονιστεί ότι τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων το δ’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν μόλις €2,5 εκατ. χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας της αντίστοιχης περιόδου το 2019, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά λόγω της εμφάνισης νέας πιο μεταδοτικής μετάλλαξης της πανδημίας (Όμικρον) και της εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, διαπραγματεύτηκε νέες ή προχώρησε σε ανανεώσεις συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους αντίστοιχους της προ κρίσης Covid-19 πανδημίας, ενισχύοντας την αξία των Εμπορικών Κέντρων. Η αξία των εμπορικών κέντρων ανήλθε σε €872 εκατ. την 31.12.2021, όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (Savills), αυξημένη κατά περίπου €17 εκατ. (+2%) έναντι της αντίστοιχης αξίας την 31.12.2020. Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες των Εμπορικών Κέντρων για το έτος 2021, επισημαίνονται τα εξής:

• Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων το 2021 παρέμεινε αμετάβλητη έναντι της προ-πανδημίας περιόδου, σε επίπεδα περίπου 99%.

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων κατέγραψε σημαντική αύξηση 36% έναντι του 2020.

• Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 26% έναντι του 2020.

• Ο συνολικός αριθμών επισκεπτών στα εμπορικά κέντρα αυξήθηκε 8% έναντι του 2020.

Ειδικότερα, κατά το β’ εξάμηνο 2021 (Ιούλιος-Δεκέμβριος), μετά και την άρση των περιοριστικών μέτρων click-inside/click-away στο λιανεμπόριο (15.05.2021):

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων σχεδόν διπλασιάστηκε (+95%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020. Για την εν λόγω περίοδο, ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων διαμορφώθηκε σε επίπεδα μόλις 10% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2019 (προ-πανδημίας).

• Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020.

• Ο συνολικός αριθμών επισκεπτών στα εμπορικά κέντρα κατέγραψε σημαντική αύξηση (+80%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020.

Αναφορικά με την επίπτωση του έργου Ελληνικού στα αποτελέσματα του Ομίλου, επισημαίνονται τα εξής:

• Προέκυψε κέρδος €316 εκατ. από την επανεκτίμηση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. από ανεξάρτητο εκτιμητή.

• Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA επιβαρύνθηκαν με συνολικά έξοδα για το έργο του Ελληνικού ύψους €32 εκατ. καθώς η εταιρεία από τα τέλη Ιουνίου 2021 έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς προετοιμασίας και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της για το έργο του Ελληνικού.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2021 ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου LAMDA Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: “Το 2021 ήταν για τη LAMDA Development μια κομβική χρονιά καθώς με αφετηρία την απόκτηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., παρουσιάσαμε τα έργα-ορόσημα του Ελληνικού και παραδώσαμε στο κοινό, σε χρόνο ρεκόρ, ένα πρώτο μέρος του Πάρκου. Ξεκινάμε άμεσα έργα ιδιαίτερα σημαντικά όπως οι υποδομές και το νέο κτίριο που θα στεγάσει τα σωματεία ΑμΕΑ, ενώ εντός του 2022 θα ξεκινήσει και ο παραθαλάσσιος οικιστικός ουρανοξύστης. Συγχρόνως συνάπτουμε νέες σημαντικές επιχειρηματικές συνεργασίες όπως αυτή με τη Brook Lane Capital για την από κοινού ανάπτυξη υπερσύγχρονου πύργου μικτής χρήσης. Μια επίσης ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία είναι αυτή με την κοινοπραξία των διεθνούς φήμης και εμπειρίας εταιρειών Mace-Jacobs στην οποία αναθέσαμε το ρόλο του Συμβούλου Διαχείρισης Κατασκευής Κτιριακών Έργων. Την ίδια στιγμή, τα εμπορικά μας κέντρα είναι σε τροχιά ανάκαμψης στα προ-πανδημίας επίπεδα με τη σταδιακή άρση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία των εμπορικών μας κέντρων και προχωράμε σταθερά στην υλοποίηση των έργων του Ελληνικού.”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here