Με σταθερά βήματα και “καλούς οιωνούς”, η Intralot συνεχίζει και επεκτείνει την δραστηριοποίησή της σε αναπτυγμένες περιοχές, ενώ στοχεύει στην είσοδο της αμερικανικής θυγατρικής της στη Wall Street. 

O όμιλος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι τα εξής:

-Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €204,8 εκατ. (+1,1% σε ετήσια βάση),

-Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €55,1 εκατ. (+1,4% σε ετήσια βάση),

-Τα Καθαρά Κέρδη έναντι Ζημίων μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €6,1 εκατ. ζημιές, σε σύγκριση με ζημίες €17,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

– Οι Καθαρές Επενδύσεις ανήλθαν στα €10,5 εκατ. (+10,9% σε ετήσια βάση).

-Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν στα €116,4 εκατ. ενώ ο καθαρός δανεισμός ήταν €508,7 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2022.

Σ. Κόκκαλης: Αξιοποιούμε νέες στρατηγικές ευκαιρίες σε αναπτυγμένες αγορές

«Η INTRALOT ολοκλήρωσε πρόσφατα μια σειρά στρατηγικών συναλλαγών που περιλάμβαναν μια Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, €129 εκατ., με τη συμμετοχή ενός νέου στρατηγικού επενδυτή (cornerstone investor), την απόκτηση του ελέγχου σε ποσοστό 100% της Intralot Inc. στις ΗΠΑ και την αναχρηματοδότηση Ομολογιών ύψους $254 εκατ. οι οποίες εκδόθηκαν από την Intralot Inc. μέσω ενός νέου δανείου (Term Loan) και μιας Ανακυκλούμενης Πιστωτικής Γραμμής (RCF)», υπενθυμίζει ο επικεφαλής του ομίλου.

«Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υψηλή απόδοση του Ομίλου, όπως αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα του A’ εξαμήνου, θέτουν την INTRALOT σε μια σταθερή πορεία αξιοποίησης νέων στρατηγικών ευκαιριών σε ανεπτυγμένες αγορές».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here