Ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα διευκολύνει την τηλεργασία στο Δημόσιο θα αναπτύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην επιφάνεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή του γραφείου τους, στην παρακολούθηση διασκέψεων, στην κοινή επεξεργασία ενός εγγράφου, στην ενσωμάτωση ψηφιακών υπογραφών κ.λπ.

Όπως αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης, η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της αποδοτικότητας της εργασίας, να εξασφαλίζει ότι ένας εργαζόμενος συμμορφώνεται με τις καθιερωμένες διαδικασίες και εργάζεται τις προβλεπόμενες ώρες απασχόλησης.

Σε αυτό το υπόβαθρο εντάσσεται το έργο (συμφωνία-πλαίσιο) της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ που πρόκειται να δημοπρατηθεί το 2022 και του οποίου το τεύχος διακήρυξης τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση.

Το νέο μοντέλο τηλεργασίας στο Δημόσιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 16 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο με τον ανάδοχο.

Η διάρκεια της σύμβασης, όμως, μπορεί να παραταθεί για 18 επιπλέον μήνες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας, οι τεχνολογίες πληροφορικής και τα δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης αποτελούν τον βασικό καταλύτη της ανάπτυξης και περαιτέρω διείσδυσης της τηλεργασίας, επιτρέποντας τον μετασχηματισμό της παραδοσιακής μορφής εργασίας.

Παρότι όμως η ψηφιοποίηση στην εργασία επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για τους εργαζομένους, η διαχείριση της απόδοσης αποτελεί άλυτο πρόβλημα, όπως αποκαλύφθηκε κατά το πρώτο lockdown, οπότε εφαρμόστηκε η τηλεργασία στο Δημόσιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here