Σε καθεστώς πίεσης βρίσκεται από το 2023 το παγκόσμιο εμπόριο ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας.

Σύμφωνα με ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου του 2023 από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας (EURATEX), διαπιστώνεται μείωση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών.

Μετά από μια καλή χρονιά το 2022, η ζήτηση σε πραγματικούς όρους ήταν ασθενής το 2023 στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στην Ευρώπη αλλά και στη Βόρεια Αμερική και την Ασία.

Σε αντίθεση με τη σταθερή αύξηση του παγκόσμιου πραγματικού ΑΕΠ, η μείωση του εμπορίου συνδέεται με τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες είχαν καθοδική επίδραση στην κατανάλωση.

Το 2023 οι εξαγωγές ενδυμάτων της ΕΕ-27 σημείωσαν μείωση – 3,4% σε αξία, από 39 δις ευρώ το 2022 σε 37 δις ευρώ το 2023 και  -28,7 % σε όγκο, από 667 χιλιάδες τόνους σε 476 χιλιάδες τόνους.

Οι 3 σημαντικότεροι πελάτες της ΕΕ σημείωσαν μείωση: η Ελβετία -7,6%, η Μεγάλη Βρετανία -4,8%  και οι ΗΠΑ -7,9%.

Οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας κατέγραψαν επίσης μείωση  -4,2% σε αξία από 28,4 δις ευρώ το 2022 σε 27,2  δις ευρώ το 2023 και -8,2 % σε όγκο από 5 εκατομμύρια τόνους σε  4,6 εκατομμύρια τόνους.

Η μείωση των εξαγωγών στις ΗΠΑ ανήλθε σε  -7,6%, στην Μεγάλη Βρετανία σε  -6,3% και στην Τουρκία  -11%.

Παρόμοια ήταν η εικόνα στις εισαγωγές, με ακόμη μεγαλύτερη μείωση  σε αξία και  σε όγκο, τόσο στην ένδυση όσο στην κλωστοϋφαντουργία.

Το 2023 οι εισαγωγές ενδυμάτων στην ΕΕ-27 σημείωσαν μείωση  -16% σε αξία, από 99 δις ευρώ το 2022 σε 83 δις ευρώ το 2023 και μείωση  -15,7 % σε όγκο, από 4,6 εκατομμύρια τόνους σε 3,9 εκατομμύρια τόνους.

Οι 3 σημαντικότεροι προμηθευτές της ΕΕ σημείωσαν σημαντική μείωση: η Κίνα  -21%, το Μπαγκλαντές  -22%  και η Τουρκία  -14%.

Ειδικά για το Μπαγκλαντές ήταν η πρώτη χρονιά μείωσης μετά το 2008 που κατέγραφε συνεχή εκρηκτική άνοδο.

Η σημαντική μείωση των εισαγωγών ενδυμάτων καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της κατανάλωσης στην Ευρώπη.

Ομοίως και οι εισαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας σημείωσαν μεγάλη μείωση  -19,4% σε αξία, από 39 δις ευρώ το 2022 σε 32 δις ευρώ το 2023 και μείωση  -10,7 % σε όγκο, από 8 εκατομμύρια τόνους σε 7 εκατομμύρια τόνους.

Οι 3 σημαντικότεροι προμηθευτές της ΕΕ σημείωσαν σημαντική μείωση: η Κίνα  -27%, η Τουρκία  -19,3%  και το Πακιστάν -19,2%.