Το 5o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin24 με τίτλο: «Μετάβαση στο νέο θεσμικό περιβάλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης: Προκλήσεις και Προοπτικές» αποσκοπεί στην καταγραφή και αποκωδικοποίηση των τελευταίων εξελίξεων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο έτος σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και του εγχώριου συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού συστήματος γενικότερα.

Μιλώντας στο συνέδριο, ο κ. Γεώργιος Κεντούρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑοΝ Solutions Greece ανέπτυξε το ζήτημα της «Εναρμόνισης του νομικού πλαισίου λειτουργίας Ομαδικών Ασφαλιστηρίων & ΙΕΣΠ ΤΕΑ – η Ευρωπαϊκή εμπειρία».

“Η επομενη μέρα του θεσμού: Mετά από 20 χρόνια λειτουργίας ήρθε ο νόμος 5078 του 2023 για να εκσυγχρονίσει το φορολογικό και νομικό πλαίσιο επί του οποίου λειτουργουν τα ΤΕΑ. Εφαρμόστηκαν η ενιαία εποπτεία, τα πολυεργοδοτικά ταμεία, ρύθμιση ελαχίστων προυποθέσεων λήψης παροχής, έχουμε ευελιξία στον τρόπο λήψης της συνταξιοδοτικής παροχής και κίνητρα για να υπάρξει απόδοση της παροχής —- Εφάπαξ και περιοδικές καταβολές.

Συνεχίζοντας, ο κ. Κεντούρης τόνισε:

Έχουμε ένα καινούργιο φορολογικό πλαίσιο που δίνει κίνητρα για μακροχρόνια συμμετοχή και επενδυση και λύσεις παροχής με τη μορφή παροδικών καταβολών.
Τέλος έχουμε εναρμόνιση του φορολογικου πλαισίου για συμμετοχή των ομαδικών συνταξιοδοτικών στον 2ο πυλώνα,

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο τελικά μπορεί να λειτουργήσει μια ελεύθερη αγορά συλλογικών ομαδικών συντ αξιοδοτικών προγραμμάτων χωρίς πλήρη εναρμονιση φορολογικού και νομικού πλαισίου .

Οι αναγκαίες ρυθμίσεις πλήρους εναρμόνισης που πρέπει να γίνουν κατά τον κ. Κεντούρη :

Και μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα έρευνα σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης: