Μεγάλες αλλαγές αναμένονται να συμβούν στο εγγύς μέλλον, σε μία ιστορική γειτονιά της Θεσσαλονίκης, την Τούμπα.

Σήμερα, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, η πρόσκληση για τη δημόσια διαβούλευση σε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του νέου γήπεδου του ΠΑΟΚ και την ανάπλαση της περιοχής.

Το χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα θα διαρκέσει 45 ημέρες, καθώς υπάρχει deadline το οποίο προσφάτως θεσμοθετήθηκε, στα χνάρια, δηλαδή, της αντίστοιχης διαβούλευσης για τη ΣΜΠΕ του ΕΧΣ για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, σύμφωνα με το voria.gr, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους θεσμούς της Θεσσαλονίκης, όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο ΟΑΣΘ, η Αττικό Μετρό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, άλλοι κρατικοί φορείς, να λάβουν υπόψιν τι πρόκειται να συμβεί με το ΕΧΣ, να διαμορφώσουν άποψη και να την καταθέσουν. Βέβαια, στη διαβούλευση θα συμμετέχουν και όσοι πολίτες το επιθυμούν και ενδεχομένως ενίστανται στο σχέδιο.

Εάν όλα κυλήσουν ομαλώς, εξέλιξη, τότε στα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση.

Εφόσον, λοιπόν, δεν διαπιστωθεί κάποιο κώλυμα, σειρά παίρνει μία τυπική διαδικασία, η αδειοδότηση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) η οποία εισηγείται την έγκριση της ΣΜΠΕ και είναι αυτή που θέτει σε διαβούλευση τη Μελέτη.

Έως το τέλος του Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει η σχετική εισήγηση στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, το οποίο γνωμοδοτεί για μεγάλα έργα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και εισηγείται στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί θεμάτων εφαρμογής των ρυθμιστικών σχεδίων. Περίπου έναν μήνα μετά, στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η προώθηση της εισήγησης για το ΕΧΣ προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος οριοθετείται να συμβεί κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι του 2021. Με την έκδοση του αμετάκλητου Προεδρικού Διατάγματος, ο ΠΑΟΚ μπορεί, πια, να εκδώσει την πολυπόθητη οικοδομική άδεια για να χτίσει κι έπειτα να αναθέσει την εργολαβία για την ανέγερση της «Νέας Τούμπας», αλλά και να προχωρήσει σε προγραμματικές συμβάσεις με τον δήμο Θεσσαλονίκης για την ανάπλαση του ευρύτερου χώρου του γηπέδου, της λεγόμενης «Αλάνας της Τούμπας».

Η ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρει:

Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠΣ για την ανέγερση νέου γηπέδου στην περιοχή Τούμπα Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Πανόρμου 2, 11523 Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την ανέγερση νέου γηπέδου στην περιοχή Τούμπα Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθ. 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 της υπ’ αριθ. οικ. 40238/28.9.2017 ΚΥΑ (Β΄ 3759) :

α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

β) Ανακοινώνει ότι, ο πλήρης φάκελος της ΣΜΠΕ με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση : Πανόρμου 2, 11523 Αθήνα), καθώς και στη Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ταχ.δ/νση Βασ. Όλγας 198 ΤΘ 18240, τ.κ. 54655 Θεσσαλονίκη), προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here