Κατατέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης οι προσφορές για τα 5 μέρη της ψηφιοποίησης των έγχαρτων αρχείων άνω των 600 εκατ. σελίδων, των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας από την Ελληνικό Κτηματολόγιο, με συνολικό προϋπολογισμό 309,8 εκατ. ευρώ.

Για τον μεγάλο αυτό διαγωνισμό είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ισχυρές εταιρείες της πληροφορικής και οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η 17η Ιανουαρίου.

Η προκήρυξη του μεγάλου έργου έγινε στις 12 Νοεμβρίου 2021 και μετά από δυο παρατάσεις της καταληκτικής ημερομηνίας οι υποψήφιοι «μνηστήρες» υπέβαλαν τους φακέλους τους και αναμένουν την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση τους για την αξιολόγηση τους και την ανακήρυξη των αναδόχων, κοινοπραξιών ή μη.

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η Δευτέρα 17/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Μετά την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα συμβεί το ίδιο για την «Οικονομική Προσφορά» και τα «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here