Στα 86,8 δισ. ευρώ μειώθηκε η αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) στο τρίτο τρίμηνο του έτους από 87,0 δισ. ευρώ που ήταν στο προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 32,267 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022, από 32,400 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 130 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 32,190 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 16,520 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ στα 77 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 128 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 12,215 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 198 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 42.322 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 59 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 18,159 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 140 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 23,975 δισ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here