Το εργαλείο, με την ονομασία Kaspresso, διαθέτει ευέλικτες ρυθμίσεις και είναι εύκολο στη χρήση. Με το Kaspresso, οι προγραμματιστές mobile εφαρμογών μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τον έλεγχο της εκάστοτε εφαρμογής χωρίς τον φόβο ότι θα παραβλέψουν κάποιο bug, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία κυκλοφορίας της εφαρμογής. Το εργαλείο έχει ήδη λάβει θετική ανατροφοδότηση σε δύο μεγάλα τεχνολογικά συνέδρια  –  τα Mobilization IX και Codemotion Berlin 2019.

Είναι αρκετά δύσκολο για τους mobile προγραμματιστές να επιλέξουν ένα κατάλληλο αυτοματοποιημένο εργαλείο ελέγχου που θα μειώσει τον χρόνο μέχρι την κυκλοφορία της εφαρμογής. Σήμερα, υπάρχουν εργαλεία για τη διεξαγωγή αυτοματοποιημένων δοκιμών, όπως τα Espresso και Appium. Ωστόσο, αυτά δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα των προγραμματιστών Android, όπως οι ανησυχίες τους γύρω από την αναγνωσιμότητα, την καταγραφή και την αρχιτεκτονική των δοκιμών UI.

Τα θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω εμποδίζουν τους προγραμματιστές mobile εφαρμογών να γράφουν καθαρές, σταθερές, διατηρήσιμες και κατανοητές δοκιμές UI. Για να λύσει τα υπάρχοντα προβλήματα καθιστώντας εύκολες τις δοκιμές UI, η Kaspersky παρουσίασε ένα νέο εργαλείο δοκιμής Android εφαρμογών, που ονομάζεται Kaspresso. Το εργαλείο βασίζεται σε δύο βιβλιοθήκες για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων Android δοκιμών – τις Espresso και Kakao.

Χάρη στη συμπερίληψη της βιβλιοθήκης Kakao, το Kaspresso βελτιώνει την αναγνωσιμότητα των δοκιμών UI, φέρνοντας τις περιγραφές των εξετάσεων σε ένα νέο επίπεδο, καθιστώντας τες πιο κατανοητές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here