“Συνωστισμός” στην έξοδο προς τις αγορές για αρκετούς από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Αξιοποιώντας την ευνοική συγκυρία, ετοιμάζονται εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, που θα απευθυνθούν κυρίως σε ξένες αγορές και δευτερευόντως στην εγχώριο, σε μία προσπάθεια να αντληθεί φθηνότερο χρήμα. Και ορθώς, με το XW να αναφέρεται εκτενώς στις εισηγμένες που έχουν στα σκαριά εκδόσεις, που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Τεράστια κεφάλαια, για τους 5-6 ομίλους, που σχεδιάζουν, με προφανείς τις θετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα τους, στην αύξηση της παραγωγής, στη μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών τους.

Θετικά είναι αυτά, που εάν συνδυαστούν με τα ευνοικά φορομέτρα της κυβέρνησης θα ενισχύουν περαιτέρω την κερδοφορία τους. Σημαντικά ενισχυμένα θα είναι και τα έσοδα από μερίσματα που θα διανεμηθούν, κατ΄αρχήν στους βασικούς μετόχους, επιχειρηματίες αλλά και στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Εσοδα, που θα φορολογηθούν 50% χαμηλότερα, απ΄ ότι αυτά της προηγούμενης χρήσης.

Μέχρις εδώ καλά, καθώς αφορούν σε ομίλους, που εισφέρουν στην παραγωγή, στα έσοδα του Δημοσίου ένα πολύ σημαντικό μερίδιο.

Ζητούμενο, κατά την εκτίμηση μου, και το είχα πρώτο θίξει, με αφορμή τα 2 σημαντικά φορό μέτρα της κυβέρνησης (μείωση εταιρικού φόρου, μείωση φόρου στα έσοδα από κέρδη/μερίσματα) αυτή η αλλαγή κλίματος σε επιχειρηματικό επίπεδο να αρχίσει να διαχέεται σταδιακά και προς την πραγματική οικονομία.

Νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, αύξηση παραγωγής, εξαγωγών, εσωτερικής κατανάλωσης που αρχίζει να “τσιμπάει” λίγο, ούτως ώστε αυτό το 2,5% ανάπτυξης, που “βλέπουν” οι αναλυτές να μπορεί  να μετουσιωθεί σε όρους οικονομίας/ΑΕΠ/κατά κεφαλήν εισόδημα.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να έχει πιέσει το ίδιο το κράτος, η κυβέρνηση, θεσπίζοντας μέτρα αυτονόητα. Για παράδειγμα, φορολογικά κίνητρα/μείωση συντελεστών για επιχειρήσεις που μέσω της επανεπένδυσης κερδών θα αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. Περαιτέρω μείωση του φόρου ή και μηδενισμό του για τα έσοδα από μερίσματα, με την προυπόθεση πως ένα μέρος θα περάσει στην απασχόληση. Κίνητρα για επιχειρήσεις, που συμβάλουν στην ουσιαστική σύνδεση εκπαίδευσης- παραγωγής- τεχνογνωσίας και νέων εφαρμογών.

Ας καθίσουν κυβέρνηση- επιχειρηματίες- φορείς γύρω από ένα τραπέζι και ας προσπαθήσουν να βρουν τρόπους, που θα μεγιστοποιούν το όφελος από τον υψηλότερο (έναντι του μέσου ευρωπαικού) ρυθμό ανάπτυξης και την πιθανολογούμενη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Αυτά, με την βεβαιότητα, πως θα επανέλθουμε.

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK,  28/01/2020

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here