Με αέρα νικητή ο Γ. Αλαφούζος, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα της “Ωκεανίς” ενισχύουν τη θέση της εταιρείας στον “χάρτη” της ναυτιλίας.

Η Ωκεανίς του Γιάννη Αλαφούζου ανακοίνωσε τα βασικά σημεία από τα (μη ελεγμένα) οικονομικά στοιχεία τριμήνου και εννιαμήνου που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκαν:

-TCE και προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 47,5 εκατομμυρίων $ και 35,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα. Κέρδη για την εν λόγω περίοδο ύψους 15,6 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,48 $ ανά βασική μετοχή. Το κέρδος περιλαμβάνει διαγραφή των αναβαλλόμενων χρηματοδοτικών προμηθειών που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση χρέους και μη πραγματοποιηθείσα ζημιά σε παράγωγα ύψους 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων και 0,4 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα. Το κέρδος πλην αυτών των στοιχείων ήταν 17,2 εκατομμύρια δολάρια ή 0,53 $ ανά βασική μετοχή.

• Ημερήσια συνολική τιμή TCE  35.600 $ ανά ημέρα λειτουργίας. Οι τιμές για VLCC, Suezmax και Aframax / LR2 TCE ανέρχονται σε 44.000 $, 31.800 $ και 15.200 $ ανά ημέρα λειτουργίας, αντίστοιχα.

• Ημερήσια λειτουργικά έξοδα πλοίου («opex») 8.115 $ ανά ημερολογιακή ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης.

• Στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 (έως σήμερα,) έχουν γίνει συμφωνίες ναύλωσης των VLCC για όλες τις διαθέσιμες ημέρες με μέσο όρο TCE 24.000 $ ανά ημέρα, ενώ για ποσοστό 70% των διαθέσιμων ημερών έχουν γίνει συμφωνίες ναύλωσης των Suezmax με μέσο όρο TCE στα 17.000 $ ανά ημέρα . Για το 39 % των διαθέσιμων ημερών των Aframax / LR2 έχουνγίνει συμφωνίες με μέση τιμή TCE 11.000 $ ανά ημέρα.

• Τον Ιούλιο του 2020, έγινε αναχρατοδότηση για τα πλοία Suezmax Kimolos και Folegandros ύψους 42,2 εκατ. και 39,2 εκατ. $ αντίστοιχα.

• Μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2020, η Εταιρεία πραγματοποίησε επτά συμβάσεις rate swaps κυμαινόμενου προς σταθερού επιτοκίου με συνολικό ονομαστικό amount 344,9 εκατ. $ με μέσο σταθερό επιτόκιο 0,3231% για περίοδο τριών ετών.

• Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Εταιρεία κατέβαλε μέρισμα στους μετόχους της ύψους 0,75 $ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 24,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

• Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2020, η Εταιρεία παρέλαβε τα πλοία Suezmax Nissos Sikinos και Nissos Sifnos. Και τα δύο πλοία συνήψαν συμβόλαια τριών χρόνων ναύλωσης κατά την παράδοση. Σε σχέση με την παράδοσή τους, η Εταιρεία συνήψε δάνειο 103,2 εκατομμυρίων δολαρίων με την Export-Import Bank της Κορέας, την BNK Busan Bank και την BNK Kyongnam Bank.

 Νέο μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε ότι ενέκρινε μέρισμα 0,10 $ ανά μετοχή ή 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων που θα καταβληθεί στους μετόχους από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.

Δείτε επίσης: Πέφτουν οι υπογραφές για τον Βοτανικό… μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here