Προσωρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται προσωρινά κάθε πραγματική ή νομική μεταβολή της περιουσίας της και αναστέλλονται προσωρινά οι ατομικές διώξεις σε βάρος της εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών, στο πλαίσιο της συζήτησης περί κήρυξης της Meeting Point (θυγατρικής του γερμανικού ομίλου FTI που ελέγχει τα εν Ελλάδι ξενοδοχεία) σε πτώχευση, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Ν. Αγαπηνού,προηγούμενες δικαστικές ενέργειες τόσο στο Πρωτοδικείο Αθηνών όσο και στο Πρωτοδικείο Ρόδου για τη διασφάλιση απαιτήσεων πιστωτών της Meeting Point είχαν απορριφθεί και είναι η πρώτη φορά που φέρεται να γίνεται ένα πρώτο βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας διασφάλισης της πτωχευτικής περιουσίας της Meeting Point προς ικανοποίηση των δεκάδων πιστωτών της.

Τα εν λόγω προληπτικά μέτρα διατάχθηκαν κατόπιν αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «Z.F.S. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», η οποία είχε δανείσει πολυάριθμο προσωπικό στα ξενοδοχεία διαχείρισης της Meeting Point και η τελευταία έχει αφήσει ανεξόφλητο υπόλοιπο για το προσωπικό που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Την εν λόγω εταιρεία εκπροσώπησε στο δικαστήριο η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες.