Παράταση 18 μηνών με προϋπολογισμό εγγύησης 12 δις ευρώ, έδωσε η ΕΕ στο σχέδιο «Ηρακλής» για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που απέμειναν στις τράπεζες, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και η κυβέρνηση έφερε σήμερα στη Βουλή, το σχέδιο νόμου για την επανάληψη του προγράμματος.

Μάλιστα ενσωματώνονται δύο πολύ σημαντικές διατάξεις που διασφαλίζουν τα χρονικά περιθώρια για την επιτυχία του σχεδίου (δυνατότητα εξάμηνης παράτασης στις εταιρίες διαχείρισης των κόκκινων δανείων), και διεύρυνση των τιτλοποιήσεων για απαιτήσεις από συμβάσεις leasing

Ακόμα προβλέπεται ρύθμιση δανείων ιδιωτών οφειλετών με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, όπως και αντίστοιχη ρύθμιση για εγγυήσεις σε δάνεια ιδιωτών πρωτοφειλετών και διατάξεις για την εξυγίανση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη περίοδο του Ηρακλή που έληξε φέτος τον Απρίλιο, συμμετείχαν και οι 4 συστημικές τράπεζες με συνολικό ποσό τιτλοποιήσεων ΜΕΔ, ύψους περίπου 32 δις ευρώ.

Η «παράταση σηματοδοτεί τη μεταρρυθμιστική αποφασιστικότητα της κυβέρνησης», αναφέρεται. Ο Ηρακλής, αποτελεί ένα Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού, μέσω της παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες (τιτλοποιημένων δανείων), υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, έναντι προμήθειας που λαμβάνει το Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται σε όρους αγοράς.

Είναι η λύση που επεξεργάστηκε η κυβέρνηση και ειδικότερα ο κ. υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Ζαββός, για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων  που σωρεύτηκαν στις τράπεζες με την χρεοκοπία και την κρίση, με αποτέλεσμα να βουλιάζουν οι ισολογισμοί τους και να αδυνατούν να δώσουν νέα δάνεια.

Με τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του Ηρακλή («Ηρακλής ΙΙ»), οι ελληνικές συστημικές τράπεζες στοχεύουν πλέον σε μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ, ο οποίος θα συγκλίνει στον μέσο ευρωπαϊκό όρο στα τέλη του 2022. Ο μονοψήφιος δείκτης ΜΕΔ εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί ήδη από φέτος για κάποιες τράπεζες.

Η επίτευξη του στόχου είναι σημαντική καθώς θα εξορθολογίσει τους ισολογισμούς των τραπεζών, θα βελτιώσει τα κεφάλαιά τους και θα αποτελέσει το κρίσιμο επιχείρημα για την κατάκτηση υψηλότερης επενδυτικής βαθμίδας.

Με τη σειρά του αυτό, θα ευνοήσει τις ελληνικές τράπεζες να μπορούν να δανειστούν από τις αγορές για να μπορέσουν να δώσουν δάνεια που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας και θα φέρουν με τη σειρά τους κέρδη στις ελληνικές τράπεζες.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια Ηρακλής ΙΙ:

Ήδη έχουν υποβληθεί οι πρώτες αιτήσεις συμμετοχής των τραπεζών με νέες τιτλοποιήσεις στον «Ηρακλή ΙΙ». Ο εφαρμοστικός νόμος για τον «Ηρακλή ΙΙ» αποτυπώνει τις προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει δύο σημαντικές προσθήκες:

*Παρέχεται η δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που στοιχειοθετούν έκτακτες καταστάσεις, να δίνεται, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, παράταση στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4649/2019 για διάστημα 6 μηνών.

Πρόκειται για 6μηνη παράταση στην 24μηνη περίοδο που δίνεται στις εταιρείες διαχείρισης για την έναρξη της μέτρησης των επιδόσεών τους στις ανακτήσεις των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων.

Με την παράταση αυτή παρέχεται η αναγκαία ευελιξία, ώστε να διασφαλίζεται περαιτέρω η πορεία των ανακτήσεων από τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή», παρά τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Ως αποτέλεσμα, διασφαλίζεται και η παρεχόμενη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι έκτακτων συνθηκών στο μέλλον, που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς κλυδωνισμούς στις αγορές, όπως ήταν η πρωτοφανής συνθήκη της πανδημικής κρίσης.

*Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των «τιτλοποιήσεων απαιτήσεων», ώστε να περιλαμβάνεται η μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα.

Ρυθμίσεις για δάνεια ΜμΕ και ιδιωτών με εγγυητή το δημόσιο

*Ακόμα με τις διατάξεις του τρίτου μέρους του νομοσχεδίου, (για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – τροποποιήσεις του νόμου 4738/2020), επιχειρείται, η προσθήκη προβλέψεων για τη βελτίωση των εργαλείων της προληπτικής αναδιάρθρωσης και η αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν απασχολήσει τους εφαρμοστές της νομοθεσίας. Έτσι:

*Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η ρύθμιση οφειλών και από εγγυητές των πρωτοφειλετών.

*Προβλέπονται βελτιώσεις στις διατάξεις που αφορούν στην εξυγίανση οφειλών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Πλέον, μπορούν ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες να αποκτήσουν την πιστοποίηση του εμπειρογνώμονα, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων εξυγίανσης, συμβάλλοντας έτσι, έμπρακτα, στη διάσωση και αναδιάρθρωση των βιώσιμων παραγωγικών επιχειρήσεων.

Ακόμη, αποτυπώνοντας τη βούληση του νομοθέτη, προβλέπεται ρητά ότι το τεκμήριο παύσης πληρωμών του οφειλέτη στην πτώχευση είναι μαχητό. Τέλος περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διευκόλυνση και τη στήριξη των μετασχηματισμών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και για τη διασφάλιση της άρτιας και απρόσκοπτης λειτουργίας κοινωφελών ιδρυμάτων

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here