Στο 98,15% ανέβηκε το ποσοστό της Invel μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση στην οποία προχώρησε.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατατέθηκαν 25 δηλώσεις αποδοχής από μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 1.592 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,001% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, η Invel:

(α) δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out)

(β) σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για χρονική περίοδο τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, θα αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν («Δικαίωμα Εξόδου»).

(γ) Δεν θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here