Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 18/5/2018 μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9804 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.804,40 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here